į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-06 Dalyvavimas Krizmos Šv. Mišiose

„Viešpaties Dvasia ant manęs,

nes jis patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.“

(Lk 4,18)

 

Didįjį Ketvirtadienį susirinkę į Šv. Krizmos Mišias, švenčiame Šventosios Dvasios patepimo dovaną Bažnyčiai. Per Krikštą visi dalyvaujame Kristaus patepime, dalyvaujame Kristaus misijoje nešti pasauliui išgydymą, viltį ir išgelbėjimą. Šis pašaukimas skirtas visiems pakrikštytiesiems, o ypač Viešpaties kunigams.

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai sveikino kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, naujai paskirtąjį vyskupą Saulių Bužauską, dekanus, parapijų klebonus, rektorius, visus kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir visus susirinkusius į Šv. Krizmos Mišias. Taip pat kvietė melstis ir dėkoti gerajam Viešpačiui už didžiausią dovaną – būti jo pateptaisiais.

Krizmos Mišiose dvasininkai atnaujino Šventimų dienos pasižadėjimus.

Liturgijos viršūnė buvo arkivyskupo kvėpimu ir malda konsekruota šventoji Krizma bei šventųjų aliejų palaiminimas.

Krizmos Mišiose konsekruota šventoji Krizma bei palaiminti katechumenų ir ligonių patepimo aliejai, būsiantys nauju palaiminimu bendruomenėms. Per šiuos aliejus Šventosios Dvasios patepimą patirs tie žmonės, kurie per šiuos metus priims Bažnyčios teikiamus sakramentus. Po Krizmos Mišių dalyvavę klebonai į savo parapijas parsivežė palaimintus aliejus.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Pastoracinės tarybos, parapiją garsinančių kolektyvų ir parapijos jaunimo atstovai, savo malda ir buvimu Šv. Krizmos Mišiose išreiškė nuoširdžiausią visos bendruomenės padėką Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui už tėvišką tarnystę, atsidavimą ir ištikimybę.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės