į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-06 KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS

„Aš jums daviau pavyzdį,

kad ir jūs darytumėte,

 kaip aš jums dariau.“

(Jn 13.15)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Kristaus Paskutinės Vakarienės Mišiose buvo minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Parapijos klebonas kvietė melstis už buvusius šios bažnyčios kunigus.

 

 

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnašaujamas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus aukos simbolis - avinėlis, gulintis ant Šventojo Rašto po iškelta pergalės vėliava.

Žvelgdami į avinėlį matome už mus pasiaukojusį ir mus Komunija stiprinantį Viešpatį.

Paskutinei vakarienei buvo atnašaujama ostija ir vynas. Drauge su Kristumi mes atnašavome šiuos žemiškus vaisius, dėkodami Kūrėjui už visa tai, ką Jis mums davė.

 Po komunijos komunijinė buvo nunešta į  adoracijai parengtą išpuoštą vietą giedant giesmę ,,Kūno paslaptį šlovingą“.  Adoracijoje daug tikinčiųjų taip pagilino pamaldumą Kančiai ir Eucharistijai.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės