Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2023-04-07 Kristaus Kryžiaus kelias Kėdainių miesto gatvėmis

„Žmogus didis tik tada, kai jis ant kelių.“

Šv. popiežius Jonas Paulius II

 

Didįjį penktadienį Kėdainių rajono krikščionys, sukviesti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono, kaip ir kasmet rinkosi prie Kėdainių rajono savivaldybės į Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis.

Pirmą kartą Kėdainių mieste Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas į Kryžiaus kelią visus krikščionis kvietė 2011 metais.

 

 

Meldžiantis už karo pabaigą Ukrainoje ir giedant, kryžius buvo nešamas Kėdainių miesto Didžiąją gatve iki Šv. Jurgio kankinio bažnyčios, kur vyko Didžiojo penktadienio liturginės apeigos. Klebonas džiaugiasi, kad tradicija neblėsta ir vyksta kasmet, kad prie jos prisijungia ne tik aktyvūs kraštiečiai, bet ir Kėdainių rajono savivaldybės vadovai.

 

 

Drąsiai kryžių pirmasis į rankas paėmė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, kuris niekada kryžiaus neišsižadėjo. Toliau kryžių nešė vicemeras Paulius Aukštikalnis, Vilainių seniūnijos seniūnas Antanas Bružas, Pelėdnagių seniūnijos seniūnas Edvinas Pagirskas, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas, Lietuvos politinių tremtinių ir kalinių sąjungos Kėdainių skyriaus pirmininkas Rimgaudas Rimošaitis, UAB ,,Laumetris" vadovas Kazys Čiurila, kuris ne tik pats nešė kryžių, bet kartu, kaip ir praėjusiais metais, į Kryžiaus kelią atsivedė ir savo anūkus su vėliavomis rankose.

 

 

Kryžiaus kelyje giedojo Giesmių ir romansų ansamblis prie Kėdainių Kultūros centro vadovaujamas Kęstučio Volkaus ir Šv. Jurgio kankinio parapijos Didysis choras vadovaujamas Gintarės Brazinskienės.

Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas ypatingai visus kvietė melstis už šiuo metu sunkiai sergančią Carito pirmininkę Maleniją Pivorienę, kuri širdimi ir malda dalyvavo Kryžiaus kelyje, kartu su savo caritiečiais.

Kryžiaus kelyje dalyvavo parapijos Marijos Legijonas ir jų vadovė Genė Sereikienė.

Parapijos Gyvojo Rožyno Maldos grupė ir vadovė Adelė Dovidavičienė.

Parapijos Rytmečio choras ir vadovė Laima Misevičienė.

Motinos maldoje judėjimas ir vadovė Genovaitė Matusevičenė.

Parapiją garsinantys kolektyvai ir visus juos apjungiantis Albertas Ramanauskas.

Kolektyvas „PARAPIJA“ ir vadovė Aldona Sasnauskienė.

Ištikimieji Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos nariai ir vadovas Arvydas Ašmontas.

Tremtiniai ir politiniai kaliniai vadovaujami Ringaudo Rimošaičio.

Kėdainių medžiotojai ir žvejai vadovaujami pirmininko Lioniaus Stanevičiaus.

Parapijos jaunimas ir mamos su katechizuojamais vaikučiais, su žvakelėmis rankose.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos