į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-07 VIEŠPATIES KANČIOS PAMALDOS

„Jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo 

 ir, pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso.“

(Žyd 5,8)

 

Tradiciniame Kryžiaus kelią miesto gatvėmis, susirinkusius maldininkus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė į Viešpaties kančios pamaldas, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje.

 

 

Tą vakarą bažnyčioje buvo renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta. Tai vienintelė diena metuose, kai bažnyčiose neaukojamos Šventosios Mišios. Šį vakarą pagarbiname Kryžių, kuris yra ne tik Jėzaus mirties, bet ir prisikėlimo ženklas.

 

 

Jėzau, nuo kryžiaus apkabink visą pasaulį: atleisk mums mūsų klaidas, išgydyk mūsų širdis, suteik mums savo ramybę.

Po Komunijos, Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas į Kristaus kapą.

Tuščias altorius sukelia visiško apleistumo, mirties nuotaiką. Esame pripratę, kad tabernakulyje visuomet yra Švč. Sakramentas, ir tuomet jaučiame, kad bažnyčioje yra gyvybė. Kai jis išnešamas, viskas tarsi apmiršta. 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos