į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-16 Dievo Gailestingumo sekmadienis

„Ramybė jums!“

(Jn 20.21)

 

 Dievo Gailestingumo sekmadienį į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią susirinkę maldininkai meldė Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kad ji padėtų mums visiems mylėti Bažnyčią ir stengtis, kad ji taptų svetingais namais visiems.

Homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kalbėjo, kad prisikėlęs Kristus dovanoja mums Gailestingumą. Prisikėlusiojo pasirodymai ir susitikimai su mokiniais alsuote alsuoja Dievo Gailestingumu. Juk ramybė, kurią suteikia apaštalams Kristus, kyla iš Jo gailestingumo. Gyventi Kristaus ramybe, vadinasi gyventi Jo Gailestingumu. Jo akimis žvelgti į kitus žmones ir save patį. Jo širdimi mylėti. Būdamas gailestingas Viešpats mus įsileidžia į save. Apglėbia kaip motinos įsčios augantį kūdikį.

Jėzus visus kviečia eiti prie Jo Gailestingumo versmių. Gerti iš Jo žaizdų ištryškusį kraują, nusimazgoti iš Jo širdies ištryškusiu vandeniu.

Būk pašlovintas mūsų Kūrėjau ir Viešpatie! Mes su pasitikėjimu dėkojame Tau už neišsenkamas Tavo Gailestingumo versmes: visa nuplaunančias, visa atgaivinančias, visa išgydančias... Dėl Tavo Gailestingumo drįstame viltis amžinai gyventi su Tavimi.

Po Šventųjų Mišių parapijos vaikučius besiruošiančius Pirmajai Komunijai, bažnyčios antrojo aukšto salėje pasitiko parapijiečiai Albertas Ramanauskas ir Gitana Kasperavičienė linksmai Atvelykio šventei su margučių ridenimo varžytuvėmis.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės