į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-21 Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį

„O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi,

 kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką.“

(Apd 5.41)

 

Į antrosios Velykų savaitės Šv. Mišias sukvietė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Susirinkusius maldininkus Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė dėkoti Dievui už praėjusius ketverius metus pilnus išbandymų ir sunkumų.

Šv. Mišias aukojo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir Dotnuvos parapijos klebonas Giedrius Maskolaitis.

Dievas buvo su mumis. Šiandien dėkodamas Dievui meras prašo mūsų visų maldų už Kėdainių krašto žmones, už naująją tarybą ir save patį. Iš tiesų palaiminta tauta ir bendruomenė, kuri drauge su vadovais naujus darbus pradeda prašydama Dievo palaimos. Linkėdami sėkmės, nuoširdžia malda paremkime mūsų mero Valentino Tamulio ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos naujas mintis, sumanymus, vizijas ir darbus. Prašykime jiems ir jų artimiesiems sielos ramybės ir sveikatos. Pasimelskime už mūsų mero širdies troškimus. Melskimės prašydami taikos, vienybės, ramybės ir klestėjimo visiems Kėdainių krašto ir visos mūsų Lietuvos žmonėms.

 

 

Šventosiose Mišiose Šventąjį Raštą skaitė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.  Visuotinę maldą – Motinų maldoje judėjimo narė Jūratė Amalevičienė.

 

 

Homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kalbėjo apie duonos padauginimo stebuklą, į kurį Jėzus įtraukė ir savo mokinius. Jis pavertė juos savo sumanymo dalininkais.

Homilijos metu klebonas taip pat kalbėjo, kad šiandien švenčiame Kėdainių kraštui svarbią šventę. Tai yra gerbiamo Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio inauguraciją ir Kėdainių rajono savivaldybės naujosios Tarybos darbo pradžią. Ši diena labai svarbi mums visiems. Dauguma dalyvavome rinkimuose ir drauge su meru ir naująja Tarybą pradedame naują kelią. Kartais pajuokaujame, kad visa valdžia iš Dievo. Bet demokratiniame procese tai yra tiesa. Juk esame Dievo vaikai ir iš savo tarpo išsirenkame vadovus taip pat Dievo vaikus. Bent jau Kėdainių savivaldybėje tikrai visa valdžia iš Dievo. Svarbiausia, kad valdžia laikytųsi Dievo valios ir matytų Viešpaties veidą kiekviename žmoguje.

Klebonas ypatingai džiaugėsi meru Valentinu Tamuliu, kuris ir prieš ketverius metus ir šiandien, savo kadenciją pradeda Šventosiomis Mišiomis prašydamas Dievo palaimos. Parapijiečiai liudijo, kad mero darbai ir sugebėjimas išklausyti ateina iš Dievo malonės. Ir iš tiesų žmogus ateinantis nusilenkti Viešpačiui visada patirs gelbstinčią Dievo ranką ir suspaudimuose ir džiaugsme. Iš tokio žmogaus širdies išsiveržia meilė ir gailestingumas, stiprybė ir ramybė, teisingi ir kilnūs sprendimai. Tikrai ne vienas kunigas paliudys, kad krikščionys pyksta ant valdžios už netinkamus sprendimus. Pyktis sužeidžia patį žmogų, nes jis ne Dievo pagalbos prašo, bet pykčiu garbina velnią ir tada prasideda tikra velniava.

Klebonas kvietė keisti pasaulį nuoširdžia malda. Jis kvietė melsti Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui ir visai savivaldybės Tarybai Šventosios Dvasios dovanų.

 

 

Po Šventųjų Mišių Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį pasveikino Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomenė. Po sveikinimo kalbų buvo sugiedota giesmė Ilgiausių metų.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Mtusevičienės ir Vikos Makaveckienės