į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-23 Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai

„Užtat linksma mano širdis,

džiūgauja visa mano gyvastis

ir ramiai ilsisi mano kūnas.“

(Ps 16.9)

 

Pradėdamas Šv. Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino visus susirinkusius į pirmuosius ir pagrindinius parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidus. Niekuomet klebono nepamirštami parapijos draugai ir geradariai.

Klebonas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį. Vilainių seniūnijos seniūną Antaną Bružą. Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą. Kėdainių Profesinio Rengimo Centro direktorių Dangirą Kačinską. UAB „Laumetris“ vadovus Kazimierą Čiurilą ir Joną Putną. Sveikino visus Jurgius ir Jurgitas; visus parapijiečius ir svečius.

Klebonas dėkojo Dievui ir meldė šv. Jurgio kankinio užtarimo, kuriame suspindėjo amžinojo gyvenimo šviesa, pripildžiusi jį tokios laimės, kad net brangiausia kraujo auka neprivertė jį atsisakyti Viešpaties.

Šv. Jurgis kankinys, antrasis Lietuvos globėjas, karių, šaulių ir žemdirbių globėjas. Viduramžiais kryžių žygių dalyviai šv. Jurgį kankinį buvo pasirinkę savo globėju.

Šv. Jurgis kankinys laikomas arklių ir apskritai visų gyvulių globėju nuo visų ligų. Todėl Šv. Jurgis kankinys nuo seno būdavo prašomas atrakinti žemę, duoti gaivinančią rasą, leisti augti žolei.

Šiose atlaidų Šv. Mišiose atgailos sakramentu nuskaistinę savo sielas, melskimės, kad mums niekada nepritrūktų drąsos liudyti Kristų,-kvietė klebonas.

Melskimės už Ukrainos tautą, kad kuo dažniau palydėtume mums artimą tautą nuoširdžia malda ir parama, prašydami ukrainiečiams stiprybės ir taikos. Melskimės už mūsų žemdirbius prašydami palaimos visiems mūsų darbams. Taip pat melskimės už mūsų karius ir šaulius. Ypatingai už mūsų Povilo Lukšio šaulių kuopą.

Šv. Jurgio kankinio gyvenimo pavyzdžiu ir užtarimu tebūna mūsų kariai laisvės ir tiesos gynėjais.

 

 

Šios dienos Šv. Mišių Evangelija, pasakoja apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su Emauso mokiniais.  Jėzus eina su mumis tuomet, kai būna ypač tamsu. Jėzus nuo mūsų nesislepia. Jis atskleidžia mums tai, kad tai, kas atrodė pralaimėjimas, iš tikrųjų buvo tikroji jėga.

Prisikėlęs Nukryžiuotasis kiekvieną mūsų nuopuolį gali paversti žingsniu į priekį. Tačiau, jei norime, kad tai įvyktų, turime nusiimti šarvus, turime duoti laiko ir vietos Jėzui, nieko nuo jo neslėpti, leisti širdžiai virpėti nuo jo žodžio ir meilės dvelksmo.

 

 

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnešti grūdai ir pupos, kurie pašventi bus bersiami į žemę meldžant mūsų kraštui derlingų metų.

Grūdai ir pupos taip pat simbolizuoja Švenčiausios Mergelės Marijos ašaras. Švenčiausioji Dievo Motina, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti, mes kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume mūsų griūvančias širdžių šventoves, permaldautume mūsų Viešpatį už visos tautos apsileidimus ir nuodėmes.

Prie altoriaus palaiminimui buvo atnešti margučiai, kuriuos tik Kėdainių krašte jurgučiais vadindavo.

Pašentintais jurgučiais carito Pirmininkė Malenija Pivorienė kartu su karitietėmis dalinosi su visa susirinkusia bendruomene po Šv. Mišių.

 

 

Po Šventųjų Mišių kaip ir kasmet buvo einama Eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Klebonas dėkojo Kėdainių miesto seniūnijos seniūnui Algirdui Krivičiui, „Tik gėlės“ vadovei Vilmai Zabotkaitei – Matulionienei, Gražinai ir Albertui Ramanauskams, Danguolei Barauskienei, Violetai Muntianienei, Genovaitei Matusevičienei už pagalbą pasiruošiant Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio inauguracijos šventei.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos