į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-30 Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais

„Aš atėjau,

kad žmonės turėtų gyvenimą, –

kad apsčiai jo turėtų.“

(Jn 10.10)

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į Šventąsias Mišias kalbėjo apie švenčiamą ketvirtąjį Velykų sekmadienį ir sielose vis dar išgyvenamą didį Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą ir žvelgimą į Viešpatį, kaip mūsų Gerąjį Ganytoją, kuris neša mus ant savo pečių į amžinąsias Dangaus ganyklas. Tradiciškai šiandien esame raginami melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

Šiandien taip pat minima pasaulinė Gyvybės diena. Klebonas kvietė melsti, kad mums niekada nepritrūktų drąsos, liudyti Kristų ginant gyvybę, nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Šį sekmadienį, trys mūsų parapijos jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, pirmą kartą, Tikrą Dievą, priims į savo širdis. Priims Jo dieviškąją meilės galybę, kad patys galėtų mylėti, taip kaip Jėzus Kristus mus myli.

Klebonas kvietė pasimelsti ne tik už jaunuolius, jų tėvus ir krikštatėvius. Kvietė pasimelsti ir už juos ruošusias katechetes Genę Sereikienę ir Genovaitę Matusevičienę.

O visas mūsų maldas te apšviečia žvakelių aukotojų prašymai ir maldavimai.

Homilijos metu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kalbėjo apie Ganytoją, atidavusį visą savo gyvenimą dėl kaimenės. Jis paprasčiausiai negali jos apleisti, nes pernelyg stipriai ją myli. Jėzus parodo savybes, kurios padeda geriau jį pažinti. Mes gyvename laikais, kai daugybė balsų šaukia mus eiti įvairiausiomis kryptimis. Kai klausome Jėzaus balso, esame ramūs. Jis visur eina su mumis ir veda mus savo širdin.

Taigi tikėjimas - tai ne tiesiog kažką daryti ar nedaryti, daugiau ar mažiau vykdyti vieną ar kitą taisyklę, bet sutikti Tą, kuris apverčia tavo gyvenimą aukštyn kojomis ir pripildo jį džiaugsmo! Tą, kuris paliudija: „Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“…

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos