į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-05-07 Motinos diena

„Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau,

ir dar už juos didesnius.“

(Jn 14.12)

 

Motinos dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos jaunimas plačiai atvėręs savo širdis, pradėjo keliauti paskutinius žingsnius link Sutvirtinimo Sakramento priėmimo šventės.

Pirmosios Komunijos vaikučiai, apipynę maldomis savo mamas, taip pat laukia išsiilgtosios šventės mėnesio pabaigoje. Parapijos maldos grupės dėliojasi budėjimo valandas ateinančiam sekmadieniui, įsijungiant į nenutrūkstamą Švenčiausiojo Sakramento Adoraciją ir meldžiantis už taiką pasaulyje bei pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą.

Šią dieną meldėmės už gyvas ir mirusias mamas.

 

 

Homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo apie didžiuosius Jėzaus darbus ir kokių darbų nuveikti Jis siūlo mums. Pirmiausiai Jis siūlo mums ateiti į glaudžią bendrystę su Dangaus Tėvu. Gal atrodys neįtikėtina, jog tereikia, kad augtų mūsų patirtis ir įsitikinimas, kad esame Dievo mylimi ir stiprinami, sekti Jėzaus pėdomis. Jėzus eina pas Dangaus Tėvą, Kristus ne tik gyvena mumyse, bet ir sėdi Dangaus Tėvo dešinėje, todėl gali veikti su visišku pasitikėjimu prie Dievo sosto. Jis atidarė mums dangų ir Dievo gailestingumas ir malonė gali būti išlieta kiekvienam jo trokštančiam. Ar noriai sutinkame būti tokio nuostabaus užmojo dalininkais?

Ši sekmadienį, baigiantis Šventosioms Mišioms buvo palaimintos susirinkusios mamos.

 

 

Štai kompasas, rodantis kelią į dangų: mylėti Jėzų, kuris yra kelias, kad taptume jo meilės žemėje ženklais. Šiandien atnaujinome apsisprendimą už Jėzų, apsisprendimą jį mylėti ir eiti paskui jį. Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri sekdama Jėzumi jau pasiekė tikslą, tepalaiko mūsų viltį!

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos