į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-06-18 11 Eilinis sekmadienis su „Akimirkos“ koncertu

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

(Mt 10,8)

 

Skelbti Dievo artumą reiškia save pačius suvokti kaip vaikus, įsikibusius į tėvo ranką. Kai laikomės tėvo rankos, pasaulis, didelis ir paslaptingas, tampa pažįstamas ir saugus. Vaikas žino, kad tėvas jį saugo. Jis nebijo, moka atsiverti kitiems, randa naujų draugų, su džiaugsmu sužino dalykų, kurių nežinojo, o grįžęs namo visiems pasakoja, ką matė. Jame bręsta troškimas užaugus daryti tai, ką matė darant tėtį. Štai kodėl Jėzus pradeda nuo Dievo artumo skelbimo. Jei žinome, kad Dievas yra arti, įveikiame baimę, atsiveriame meilei, augame gerumu ir jaučiame poreikį bei džiaugsmą skelbti.

 

 

Šį sekmadienį malda kreipėmės į Švenčiausią Mergelę Mariją, kad ji padėtų visada jaustis mylimiems ir mums dovanojama meile ir artumu dalytis su kitais.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas, kaip ir sekmadienį kvietė maldininkus nepaliauti melstis už Ukrainoje kenčiančius žmones.

 

 

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pristatė parapijiečius Albertą Ramanauską ir Danguolę Barauskienę visus pakvietė į grupės „Akimirka“ koncertą.

Popietėje taip pat savo kūrinius atliko vokalinis instrumentinis ansamblis „Senamiestis“, vadovė Nijolė Bajoriūnienė; Dainuojamosios poezijos atlikėja, Kėdainiuose dainuojamosios poezijos festivalio „Ant Nevėžio kranto“ sumanytoja ir ilgametė organizatorė Laima Žilytė; Ukmergės kultūros centro Dainavos skyriaus vokalinė grupė „Kitokios“, vadovė Loreta Talutienė.

Po koncerto nuo visos Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomenės dėkodama Pastoracinės tarybos sekretorė Genovaitė Matusevičienė kalbėjo, kad Albertas Ramanauskas ir Danguolė Barauskienė yra visos parapijos maldos grupių švenčių gelbėtojai. Jie yra tie žmonės, kurie stengėsi, kad po Šventųjų Mišių šventė tęstųsi ir organizavo įvairiausias šventes ant Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalnelio. Šiandien jie atsinaujino ne tik pavadinimu „Akimirka“. Jie asmeniškai atpažinę Viešpaties veidą, nemato pustuščių bažnyčių, bet patys stengiasi kaip galima daugiau žmonių pirmiausiai sukviesti į Šventąsias Mišias. Ta Dievo malonė atitekėjusi nuo apaštalų laikų iki mūsų Bažnyčios, šiandien per Albertą ir Danguolę sako, kad atėjo kiekvieno iš mūsų laikas sekti jų pavyzdžiu ir kviesti visus žmones į Šventąsias Mišias.

Albertas ir Danguolė ypatingai dėkojo šios parapijos klebonui, per kurio tėvišką pavyzdį jie sutiko patį Viešpatį. Dėkojo Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui už pastovų palaikymą ir paramą, dėkojo visiems kolektyvams ir rėmėjams.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos