į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-01-13 Malda, giesmė, atmintis...

Šiandieną Šv. Mišias už laisvės gynėjus Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje aukojo klebonas Sigitas Bitkauskas.

Šalia maldos – Maironio „Lietuva brangi...“, Kudirkos „Tautiška giesmė“...  o jie tylūs savo širdis už Tėvynės laisvę paaukoję. Keturiolika portretų lygiai tiek, kiek Kristaus Kryžiaus Kelio stočių ant sienų.

Penktadienį klebonas padedant parapijiečiams pagarbiai sudėliojo stende laisvės kovotojų portretus tarp jų nutiesdamas celūną ir tautinę juostą, iš abiejų pusių vėliavos - Lietuvos, Ukrainos, Kėdainių ir Šaulių. Caritietė Rita stendą papuošė žaluma.

Prie kiekvieno portreto dega žvakelės, šonuose didelės žvakės. Virgilija skaito trumpą žinutę apie kiekvieną žuvusį laisvės kovotoją, Kęstučio dėka suskamba gongas ištarus kiekvieno kovotojo vardą.

Šv. Mišiose meldžiasi Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, seimo nariai Jurgita Sejonienė ir Tomas Bičiūnas, rajono tarybos nariai, šauliai, parapijos Marijos legiono maldų grupė, Gyvojo rožančiaus maldų grupė, caritas ir kiti parapijiečiai.

Atnašose gėlės ir žvakės skirtos tautos didvyriams pašventintos pasieks jų amžino poilsio vietas.

Atmintis išsaugota maldose, giesmėse, mumyse gyvena.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genės Sereikienės, iš Kėdainių rajono savivaldybės facebook,

iš Kėdainių kultūros centro facebook