į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-02-18 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje pirmąjį Gavėnios sekmadienį pradėjome nuo Kryžiaus kelio.

Šv. Mišių homilijoje klebonas Sigitas Bitkauskas susirinkusiems bažnyčioje paaiškino pasninko, maldos ir atgailos reikšmę bei svarbą.

„Pasninkas yra, kai nevalgoma gyvulinio ir prabangaus maisto. Nevalia persivalgyti. Griežtas pasninkas, kada valgoma duona užsigeriant vandeniu. Katalikai pasninkauja visus metus penktadieniais. Yra pasninkaujančių ir dvi dienas savaitėje, tai trečiadienį bei penktadienį. Ypatingi pasninko laikotarpiai yra Advento ir Gavėnios. Privalomas pasninkas yra Kūčių, Pelenų dienos ir Didžiojo Penktadienio.

Pasninkauti pradedama nuo 14 metų ir baigiama 60 metų. Nežiūrint to, kad vaikai nesaistomi pasninko jie šeimoje turi matyti pasninkavimo pavyzdį, o 60-mečiai gali ir toliau pasninkauti. Pasninko nereikia laikytis laidotuvių dalyviams prie pietų stalo.

Už tai, kam skiriame maldų intencijas pridėkime ir pasninkavimą. Ta kūno ir sielos vienovė labai veiksminga“- kalbėjo klebonas. Į daug žinotinų klausimų per homiliją atsakė klebonas. Buvo įdomu ir naudinga išgirsti - sakė parapijiečiai.

Katechezės vaikai atostogauja, bet keletas jų su tėveliais atėjo į Šv. Mišias ir ėjo Kryžiaus kelią.

Genė Sreikienė

Nuotraukos Genės Sereikienės