į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-03-01 Atsisveikinome su uoliu bažnyčios darbininku

Pirmąjį 2024 metų pavasario ankstyvą rytą Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Sigitas Bitkauskas ir Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas Giedrius Maskolaitis aukojo gedulingas Šv. Mišias už Albiną Šniurevičių.

Į Šv. Mišias rinkosi Albino artimieji, parapijiečiai ir jį pažinoję žmonės. Velionis šį pasaulį paliko Trijų Karalių dieną ir nuo to laiko jo urna su pelenais stovėjo prie Švč. Mergelės Marijos altorėlio. Žmonės ateidavo pasimelsti prie jos. Klebonas aukojo Šv. Mišias.

„Sugrįžęs tarnauti į tą pačią Šv. Jurgio bažnyčią po dvidešimties metų sutikau šį garbingą žmogų ir vėl tebetriūsiantį bažnyčioje. Kaip visada besišypsantis, guvus, geranoriškas, greitas pagelbėti. Toks jis jau buvo. Mėgo pažerti humoro“, - kalbėjo klebonas Sigitas Bitkauskas.

Pačius gražiausius prisiminimus paliko Albinas ir Dotnuvos klebonui Giedriui Maskolaičiui bei Nerijui Makaveckui.

Albinas buvo visur. Reikėjo nešė kryžių, reikėjo skambino varpais, organizavo procesijas.

„Aš šioje bažnyčioje jau 60 metų“, - sulaukęs 90 - mečio apie save pasakodamas pabrėždavo Albinas.

Jis dirbo zakristijonu. Sakėsi su pertraukomis. „Esu parapijietis. Gyvenu beveik šalia bažnyčios“, - didžiavosi Albinas.

Šv. Mišiose dalyvavo ir Albino Šniurevičiaus dukros bei sūnus. Jie dėkojo už gražų susitelkimą ir nuostabią Šv. Mišių auką už velionį.

Su velioniu atsisveikinti atvyko ir buvęs šios bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Jis taip pat prisiminė Albiną geru žodžiu. Jam bene ilgiausiai teko dirbti su Albinu.

„Albinas ne kartą Trijų Karalių dieną tradicijoje lankant įstaigas buvo vienas iš Trijų Karalių. Įdomus sutapimas, kad tos šventės dieną Albinas paliko mus,“ - kalbėjo klebonas Artūras Stanevičius.

Susikaupę ir tylūs buvo parapijiečiai palydėdami maldų bendrininką, ištikimą bendruomenės narį, kilnų žmogų.

 

Genė Sereikienė