į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-03-03 Gavėnios kelyje širdies atvartos...

Šis sekmadienis turtingas maldomis, eilėmis, vargonų ir švelnia fleitos muzika, gražiu ramybės palinkėjimu.

Pirmiausia ėjome Kryžiaus kelią, vaikai skubėjo į katechezės pamokėlę. Literatai nešini savo širdies atvartomis jaudinosi, kaip juos priims, supras, išgirs.

Fleita nešina Elzė taip pat skubėjo į Šv. Jurgio bažnyčią. Čia jos debiutas - pirmasis grojimas bažnyčioje.

Klebonas Sigitas Bitkauskas aukojo Šv. Mišias už pasaulio lietuvius. Gražus Šv. Mišių akcentas, kada klebonas pakviečia katechezės vaikus prie altoriaus, linki jiems ramybės paduodamas ranką ir prašo, kad vaikai ramybės palinkėjimą perduotų savo tėvams ir visai šiandieną susirinkusiai bažnyčios bendruomenei.

Po Šv. Mišių fleita muzikuoja Elzė Rusteikaitė-Balsevičiūtė. Eiles skaito: Kristina Raubienė, Edita Liniuvienė, Kristupas Linius, Renata Šimanauskienė, Jolanta Smalinskienė, Genovaitė Žukauskienė, Genė Sereikienė.

Skaitėme Bernardo Brazdžionio ir savo eiles. Tautodailės būrelio narė Rita Janonytė visiems įteikia savo darbo dovanėles.

Agapėje aptarėme, kaip mums pavyko šventėti, bendrauti, siųsti savo maldas už pabirusius pasaulyje Lietuvos vaikus. Jolanta Smalinskienė atsisveikindama ištarė: ,,Gražus sekmadienis buvo“.

 

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės