į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-03-11 Šv. Mišios už nepriklausoma Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus

Kovo 11-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Mišias aukojo klebonas Sigitas Bitkauskas ir kunigas Virgilijus Rutkūnas už nepriklausoma Lietuvą ir Nepriklausomybės akto signatarus.

Po Šventųjų Mišių sugiedojus Lietuvos himną, susirinkusieji klausėsi Kėdainių kultūros centro kamerinio choro „AVE MUSICA“ koncerto. Didžiausios padėkos ir plojimai vilnijo Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje „AVE MUSICA“ choristams ir vadovui Rolandui Daugėlai. Po koncerto klebonas Sigitas Bitkauskas pakvietė choristus kitą kartą giedoti Šv. Mišių metu.

 

 

 

Po bažnyčioje vykusio koncerto buvo keliaujama į Kėdainių miesto Kauno gatvės kapines. Žvakės ir gėlės buvo padėtos prie Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Kėdainių krašto garbės piliečio, Povilo Aksomaičio kapo.

 

Nuotraukos Martynos Steponavičiūtės ir Gedimino Karlos