į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
Pagarbi atmintis

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje stovi Švč. Mergelės Marijos statula. Čia pat kryžiais pažymėta istorinė Lietuvos atmintis. Aplink bažnyčią išsidėstę kryžiai su užrašais „Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui“, „Bolševizmo aukoms atminti“ (2005 06 14), „Parapijos carito“ (1996), Rūpintojėlis „Lietuvos kankinių atminimui“ (1940 - 1990). Šalia jų metalinis kryžius be užrašo bei du mediniai koplytstulpiai.

Bažnyčios šventoriuje glaudžiasi ir tarnavusių kunigų kapeliai. Skaitau laiko nugairintus užrašus paminkluose, bažnyčios sienų plokštėse, antkapiuose, tarsi vartyčiau bažnyčios istorijos puslapius. Randu 19 amžiaus įrašus. Vieni užrašai išlikę ir aiškūs, kiti vos įskaitomi. Tikintieji po pamaldų užsuka prie jų pasimelsti, padeda gėlių, uždega žvakeles. Ilgiau užtrunka prie dar taip neseniai šioje bažnyčioje klebonavusio amžinos atminties klebono Juozapo Vaičeliūno (1927 – 1993) kapo. Pavieniui ir grupelėmis užsuka turistai.

Klebonas Artūras Stanevičius matydamas, kad kapinių tvorelės sulūžusios ir aplinką šalia paminklų reikia tvarkyti, sutelkė pagalbininkus darbui. Prie kiekvieno kapelio buvo atnaujintos ir suremontuotos tvorelės, šalia antkapių išdėtos trinkelės.

Vieną rugpjūčio sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už visus, kurie yra palaidoti prie bažnyčios. Po Šv. Mišių nešini kryžiumi, gėlėmis, žvakelėmis ir giedodami Visų šventųjų litaniją bažnytinės procesijos dalyviai vedini klebono Artūro Stanevičiaus atėjo prie gražiai sutvarkytų kapelių, kuriuos klebonas pašventino, visi sukalbėjo maldą, prie kiekvieno paminklo padėjo gėlių, uždegė žvakeles. Klebonas dėkojo geradariams, kurie negailėjo savo laiko ir jėgų, kad šventoriaus aplinka būtų tvarkinga, stengėsi, kad Viešpaties vynuogyno tarnams čia gulintiems būtų siunčiamos maldos ir jų amžino poilsio vietą gaubtų pagarbi atmintis.

Tai dar vieno iš daugelio klebono Artūro Stanevičiaus sumanymų, pamatymų ir užmojų įgyvendinimas puoselėjant Šv. Jurgio bažnyčią, jos šventorių ir parapijos namus.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės