į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-20 Sinodinio kelio trečiosios temos „Džiaugsmas Švęsti“ apibendrinimas

„Ir kaip nešiojome žemiškojo atvaizdą,

 taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą“

(1Kor15, 49)

 

 

Vasario 20 dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda rinkosi kaip ir kiekvieną sekmadienį švęsti Eucharistijos. Rinkosi dėkoti Viešpačiui už vedimą Sinodo kelionėje ir posėdžiauti apibendrinant trečiąją Sinodinio kelio temą „Džiaugsmas švęsti“.

 

 

Parapijos klebonas susirinkusiuosius į Šventąsias Mišias stiprino gyvu homilijos žodžiu, kuris šventimą daro visuomet gyvą ir prasmingą. Labai dėkojame parapijos klebonui, kad tie, kurie esame net sekmadieniais ne vienose Šventosiose Mišiose, girdime ne tą patį. Tai rodo parapijos klebono gyvą nuoširdų rūpestį Bažnyčioje talkinančiais žmonėmis. Ir tai nelieka be atsako. Parapijiečiai nori skaityti Šventąjį Raštą, giedoti, patarnauti...

Sekmadienio 10 val. Šventosiose Mišiose homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo apie žemiškuosius ir dangiškuosius žmones. Įsileidę Jėzų į savo širdis gauname Jo perkeičiančią gyvenimo dovaną. Šis naujas gyvenimas augina mus, kad taptume dvasiniais žmonėmis. Tai ne mūsų, o Dievo mumyse suteikta malonė mylėti savo priešus. Jo Šventoji Dvasia suteikia jėgų linkėti jiems gera, o ne bloga. Jėzus visu savo gyvenimo pavyzdžiu įrodo šiuos žodžius. Jėzus nebuvo ypač švelnus Jį persekiojantiems ir galiausiai nukryžiavusiems. Bet meilė jiems Jėzų paskatino prašyti Dangaus Tėvą, kad tiems žmonėms būtų atleistas jų trumparegiškumas ir kitos kaltės. Deja šis šauksmas toks tolimas mums,- pratusiems prie keršto... Kai išmoksime leistis vadovaujamiems  Šventosios Dvasios, mūsų mąstymas pasikeis. Išsilaisvinsime iš pagiežos, neapykantos ir baimės nelaisvės ir tapsime laisvi Šventojoje Dvasioje. O tai yra kiekvieno dvasingo žmogaus žingsnis. Nenustokime prašyti Šventosios Dvasios tęsti darbą mumyse, kad taptume galingais liudytojais šiame pasaulyje.

 

 

Moderatorių komanda trečiosios temos kelionėje „Džiaugsmas švęsti“ išties daug meldėsi už savo parapiją ir Sinodinį kelią. Stengėsi kiek galėdami patys prisidėti, kad šventė jaustųsi bendruomenėje. O Viešpats nesiliovė stebinęs...

Kaip žmonių, kaip parapijos Sinodinio kelio moderatorių komandos, jokio nuopelno nėra, esame tik įrankiai Dievo rankose. Parapijoje jaučiamas vis didesnis bendrystės džiaugsmas. Dievas atveda naujus žmones norinčius kurti, bendradarbiauti... Žvelgiant į apaštalus pasitvirtina trys  bendruomenėje užduotys: gyventi bendrystės dvasia, dalytis su kitu ir nuolat kreipti žvilgsnį į Dievą.

 

Moderatoriai:

Gitana Kasperavičienė, Vika Makaveckienė, Genovaitė Matusevičienė, Albertas Ramanauskas

 

Bendruomenės gyvenime, kad jis taptų švente, svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas. Turime kiekvienas atpažinti savyje turimas dovanas. O bendravimą skatina tarpusavio meilė, troškimas viską daryti kartu ir dėl kitų, siekti tų pačių tikslų. Trečiosios Sinodinio kelio temos „Džiaugsmas švęsti“ išsakytos parapijiečių mintys bus susistemintos ir perduotos arkivyskupijos komandai.

 

Moderatorės: Ilona Soročkienė, Danutė Petrusienė

 

Kovo 3 dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas, kartu su parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda dalyvaus organizuojamame nuotoliniame susitikime Sinodinio kelio moderatoriams.

 

Su visais dalinamės anketa, ir kviečiame žmones rašyti savo asmenines įžvalgas Sinodinio kelio temomis:

 

Sinodinis kelias Lietuvoje. Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės