į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
Sumanę šventoriaus erdvėje nutapyti eilėraštį

Ar lengva neįgudusiai, niekada neturėjusiai teptuko rankai nutapyti eilėraštį? Kaip nutapyti mintį, žodį, jausmą? Kas yra eilėraštis? Eilėraštis  –  ne vien žodžiai – jame telpa metų laikai, dangus, paukštis, žolė ir lietus... Jame telpa žmogaus siela ir širdis. Net ir labiausiai nusivylusio žmogaus širdies kertelėje gyvena poezijos lašelis.

Tapydamas dangų ir žemę tu nutapysi eilėraštį. Tapydamas žmogų – atrasi jame eilėraštį. Tapyba apjungia žmones, pakelia nuotaiką, skatina draugiškumą. Šventoriaus erdvėje susitelkimas eilėraščių tapybai vienija dvasingus žmones ir juos įkvepia.

Todėl, 2017 m. vieną vasaros popietę prieš vasaros poezijos renginį ,,Ten, kur poezija virsta malda“ turėjome dviejų dienų tapybos plenerą ,,Nutapysiu eilėraštį“. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje nešini drobe aptrauktus rėmus ir tapybos priemones rinkosi Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai ir prie mūsų prisidėję parapijiečiai sumanę nutapyti eilėraštį.

Mus palaimino sambūrio dvasinis vadovas klebonas Artūras Stanevičius ir pagelbėjo dvi dailės mokytojas - Violeta Orlienė ir Irina Dima. Šią parodą išdrįsome eksponuoti tik gruodžio mėnesį  Šv. Jurgio bažnyčioje atiduodami ją parodos lankytojų nuoširdžiam dėmesiui. Būsime laimingi, jeigu jūs, mielieji, nors akimirkai sustosite prie mūsų dešimties autorių tapybos darbų.

Dėkojame bažnyčios choristams už nuostabią giesmę, kuri papildė mūsų parodos pristatymą, o Genovaitei ir Kęstučiui už iniciatyvą ją sugiedoti.


Tapybos darbų autoriai:

Dailės mokytoja Violeta Orlienė             

Genė Sereikienė

Zita Vozgirdienė

Elvyra Kisielienė

NeringaVisockė

Nina Kučinskienė

Rasa Augaitė

Vilija Racevičienė

Rita Janonytė                                         

Mira Maksimiec

 
 
Genė Sereikienė