Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2021 m. rugpjūčio 2 d. (pirmadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.

 


 

2021 m. rugpjūčio 15 d. (sekmadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų smagiu pasibuvimu šventoriuje palydėsime vasarą.

 


NAUJIENOS


 

2021-07-25 Sekmadienio Šv. Mišiose vaikams uždėti škaplieriai ir rožynai

 

Liepos 25 dieną į bažnyčią rinkosi prieš mėnesį Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Pirmiausia jie ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Tai vaikai  darys kas mėnesį metus laiko: dalyvaus Šv. Mišiose, eis išpažinties, priims šventąją Komuniją. Šiandieną vaikams ypatingas sekmadienis, nes klebonas Artūras Stanevičius jiems uždės škaplierius ir rožynus palaimindamas juos ir pavesdamas Švč. Mergelės Marijos globai.

Plačiau


 

2021-07-18 16 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

 

16 eilinis sekmadienis bažnyčioje. Į Šventąsias Mišias susirenka tie, kuriems reikia Jėzaus artumo, poilsio su Juo, Jo maisto ir Jo žodžio.

Plačiau


 

2021-07-11 Septintoji poezijos atlaidų vasara

Liepos 11 dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko 7 – oji poezijos atlaidų vasara „Ten, kur poezija virsta malda“. Tądien bažnyčioje meldėmės už poetus ir rašytojus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Į bažnyčią rinkosi Kėdainių krašto literatai bei svečiai. Poetai ir rašytojai iš Veliuonos, Šiaulių, Joniškio bei Panevėžio.

Plačiau


 

2021-07-06 Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos Šv. Mišios

 

Į liepos 6 – osios pirmojo ir vienintelio suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventės – Valstybės dienos paminėjimo Šv. Mišias rinkosi parapijiečiai ir Kėdainių skyriaus šauliai drauge su vade Kristina Župerkiene.

Plačiau


 

2021-07-04 Keturioliktasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

 

Labai dažnai trokštame, kad Dievas mums apreikštų savo valią, nors iš tikrųjų ji pasiekia mus visus. Mes esami apsupti Dievo pranašystės ženklų tūkstančių žmonių lūpose ir gestuose, namuose, gatvėje, darbe, bet kuriame pasaulio krašte…

Plačiau


 

2021-06-27  Bendruomenė sveikina Adelę Dovidavičienę

 

Šį sekmadienį pamokyti Dievo dosnumo ir kasdien patirdami jo globą, meldėme malonės, kad patys taptume gėrio skleidėjais ir spindinčiais tiesos švyturiais.

Plačiau


 

2021-06-26 Jaunimas dalyvavo piligriminiame žygyje aplink Šiluvą

 

Tik spėjus užsiregistruoti į piligriminį žydį aplink Šiluvą, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimas sulaukė dovanos.

Plačiau


 

2021-06-24 Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje

Birželio 24 dieną Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos tikintieji drauge su klebonu vykome į Kauno arkikatedrą baziliką dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę.

Plačiau


 

2021-06-20 Pirmosios Komunijos šventė

 

2020 – 2021 metais Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentams Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje rengėsi 51 vaikas.

Plačiau


 

2021-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

 

Šiais metais minime 80-ąsias tremties pradžios metines. Kaip ir kasmet, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas, kartu su bendruomene, birželio 14-ąją, dalyvauja masinių trėmimų pradžios minėjime prie Kėdainių geležinkelio stoties.

Plačiau


 

2021-06-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimai

 

Šis antrasis mėnesio sekmadienis vėl suveda palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio draugus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje maldai, prie išstatytos pirmojo laipsnio relikvijos, kad palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

Plačiau 

Daugiau naujienų rasite čia