Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

 


 

Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių

šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Pavadinimas

Kėdainių šv. Jurgio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


 


NAUJIENOS


 

2021 m. Sausio 13-ąją - Apgintos laisvės minėjimas

Lietuvai atmenant 30-ąją Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją ji paminėta ir parapijos Motinos maldoje judėjimo mamų.

 

 

 

Plačiau


 

2021-01-13 Sausio 13-oji parapijos progimnazijoje

Šiemet Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, visos Lietuvos vaikai ir jaunimas šventė nuotoliniu būdu.

 

Plačiau


 

Šventos Kalėdos – 2020 metais

Šventos Kalėdos atnešusios šviesą ir visus aprėpiančią Meilę pasilieka mumyse. Brangiausia dovana yra – Kristus mums dovanojantis save. Kalėdos nepraeina. Jos gyvena mumyse.

 

 

Plačiau


 

Ketvirtoji advento savaitė

Advento vainike uždegėme ketvirtąją advento žvakę. Ant slenksčio Šv. Kalėdos. Šiais metais jos kitokios ir laukimas kitoks. Ateina suvokimas, kad turime keistis. Tai galimybė atmesti visą kas nereikšminga ir nereikalinga, neieškoti blizgučių, taupyti laiką, jo nešvaistyti, pristabdyti save.

 

Plačiau


 

2020-12-13 Šv. Mišios trečiąjį advento sekmadienį

Advento vainike uždegėme trečiąją advento žvakelę. Artėjame prie Šv. Kalėdų šventės. Trečiąjį advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už parapijos Marijos legioną.

 

Plačiau


 

2020-12-06 Antrojo Advento sekmadienio Šv. Mišios

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Šv. Mišiomis pradėjome antrąją Kristaus laukimo savaitę.

 

 

 

Plačiau


 

2020-11-29 Pirmojo Advento sekmadienio Šv. Mišios

Sekmadienį lapkričio 29 d. pradėjome naujus liturginius metus. Kaip ir kasmet prie altoriaus pašventinimui atnešėme Advento vainikus. Įžiebėme pirmąją Pranašų žvakę. Keturios žvakės skaičiuos laiką iki Šv. Kalėdų.

 

Plačiau


 

2020-11-22 Kristaus Karaliaus iškilmė

2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

 

 

Plačiau


 

2020-11-08 Vėlinių aštuondienio pabaigos Šv. Mišios

Gražų pasiūlymą prieš kurį laiką pateikė tremtinė Regina Kuzmienė. Ji pasiūlė paskutinį Vėlinių aštuondienio sekmadienį pasimelsti už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.

 

Plačiau


 

2020-11-02 Vėlinių Šv. Mišios

Lapkričio 2 dieną Vėlinės. Šiais metais turime laisvadienį, todėl jau iš pat ankstyvo ryto vieni skuba į ankstyvąsias rytmečio Šv. Mišias, kiti prie artimųjų kapų. Vienų išsiskyrimo žaizda jau užsitraukė, kitų dar tokia nesena ir atvira. Žmogiška yra gedėti ir liūdėti.

Plačiau


 

2020-11-01 Visų Šventųjų iškilmės Šv. Mišios

Sužvarbęs ir ūkanotas ruduo. Būties take Vėlinių aštuondienis. Ruduo nesulaikomai keliauja į žiemą. Pačią pirmąją paskutinio mėnesio rudens dieną – Visų Šventųjų iškilmė – Šventųjų atminimo diena.

 

Plačiau


 

2020-10-25 Sekmadienis su broliu Mykolu Ferencu OFMCap

Paskutinįjį Misijų ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje parapijos klebono pakviestas lankėsi ir Šventąsias Mišias aukojo brolis Mykolas Ferencas OFMCap iš Paulių vienuolyno. Tai pirmasis kartas jo apsilankymo ne tik mūsų bažnyčioje, bet ir Kėdainių mieste.

Plačiau


 

2020-10-18 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje

Ruduo barsto ne vien lapus jis paberia saulės spindulių, pabarsto lietaus, suošia vėtromis. Tokį spalio 18 dienos sekmadienį į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kurį lydėjo monsinjoras Artūras Jagelavičius.

Plačiau


 

2020-10-11 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas

Praėjo visi metai, kai Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė labai brangią visai Kėdainių bendruomenei dovaną,- palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikviją. Vyskupas džiaugėsi ir dėkojo klebonui už nuveiktus didžiulius darbus, kad Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia turėtų šią relikviją.

Plačiau 

Daugiau naujienų rasite čia