Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2022 m. gegužės 29 d. (sekmadienį), Šeštinės ir vaikų pirmosios komunijos šventė 12 val.

 


 

2022 m. birželio 5 d. (sekmadienį), Sekminės ir Tėvo diena.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

 


 

2022 m. birželio 14 d. (antradienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 

 


NAUJIENOS


 

2022-05-19 Klebonas dalyvavo Kėdainių profesinio rengimo centro „Garbės dienoje 2022“

Kėdainių Profesinio rengimo centre baigiasi dar vieni mokslo metai. Džiugu, kad jiems besibaigiant yra tokia viena diena, kai dėkojama už atradimus, mažas ir dideles pergales, pasiekimus, norą ir troškimą siekti geriausių rezultatų.

Plačiau


 

2022-05-16 Adelė Dirsytė. Parapijiečio Viliaus Skinulio prisiminimai

Vaizdo įrašas

Plačiau


 

2022-05-15 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos bei Tarptautinės šeimos dienos minėjimas

Švęsdami penktąjį Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės bei tarptautinės šeimos dienos minėjimus.

 

Plačiau


 

2022-05-13 Jaunimas aplankė nakvynės namus

Gegužės 13-ją Katalikų Bažnyčia mini pirmąjį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą trims Fatimos piemenėliams, kuris įvyko 1917 m. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį puse metų. Per vieną apsireiškimą Švč. Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo, kaip Fatimos paslaptis...

Plačiau


 

2022-05-12 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Švenčiausios Mergelės Marijos mėnesio dvyliktąją dieną, kaip anuomet ant tų dvylikos apaštalų, šiandien ant mūsų bažnyčios sutvirtinamųjų nužengė Šventoji Dvasia, išliedama septynias Šventosios Dvasios dovanas.

Plačiau


 

2022-05-08 Ketvirtasis Velykų sekmadienis

Gegužės antrąjį sekmadienį, parapijos mažieji suklupo maldai prie Švenčiausios Mergelės Marijos altoriaus. Toliau nuoširdžiai mokėsi giedoti Marijai giesmelių kartu su choro vadove Gintare Brazinskiene.

Plačiau


 

2022-05-08 Parapijos sutvirtinamųjų sekmadienis prieš ilgai lauktą šventę

Paskutinį sekmadienį prieš Sutvirtinimo sakramento šventę, parapijos namuose susirinkę jaunuoliai dalinosi apie Sutvirtinimo sakramentui pasirinktus vardus, laisvai prisiėmė šventės atsakomybes ir suskubo padėkoti draugams.

Plačiau


 

2022-05-07 Parapijos choristai svečiavosi Babtų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Ilgametė draugystė sieja Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos choro vadovę Gintarę Brazinskienę ir Babtų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos choro vadovę Jolantą Stašinskienę.

Plačiau


 

2022-05-07 Adoracija

 

Gegužės septintąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija įsiliejo į nepertraukiamą Eucharistinio Jėzaus adoraciją, kurią perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Veliuonos bendruomenei.

Plačiau


 

2022-05-01 Sinodinio kelio šeštosios temos „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“ pristatymas bendruomenei

Motinos dienos sekmadienis apstus parapijoje gyvenimo. Pirmoji gegužės mėnesio diena, - Didysis choras vadovaujamas vargonininkės Gintarės Brazinskienės prieš Šventąsias Mišias gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją; Pirmosios Komunijos vaikai, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantieji susitinka į baigiamuosius pasiruošimo susitikimus.

Plačiau


 

2022-05-01 Motinos diena

Susirinkusius maldininkus į Šventąsias Mišias parapijos klebonas kvietė melstis už visas motinas, kad kasdienybėje semtųsi reikalingų malonių iš Viešpaties ir turėtų maldingumo, švelnumo ir kantrybės kupinas širdis.

Plačiau


 

2022-04-27 Motinų maldoje judėjimo mamos sulaukė svečių iš Panevėžio

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Motinų maldoje judėjimo mamos sulaukė svečių iš Panevėžio Alfonso Lipliūno katalikiškos progimnazijos.

Plačiau


 

2022-04-27 Moderatorių posėdis pasirengiant pristatyti šeštąją Sinodinio kelio temą

Balandžio 27-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už vadovavimą sinodiniame kelyje ir melsti Šventosios Dvasios vadovavimo posėdžiui pasirengiant pristatyti bendruomenei šeštąją temą „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“.

Plačiau


 

2022-04-24 Prisidedame labdara ir maldomis tiems, kuriems dabar sunku

Dievo gailestingumo sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios Marijos legionierės atnašavo vaistus ir higienos priemones.

Plačiau


 

2022-04-24 Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai

Parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino visus į Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienį susirinkusius į šiais metais pirmuosius ir pagrindinius, mūsų parapijos vardo - Šv. Jurgio kankinio atlaidus. Niekuomet nepamirštami ir malda palydimi mūsų parapijos geradariai ir draugai.

Plačiau


 

2022-04-24 Atvelykis – mažųjų šventė

 

Šiais metais mūsų parapijoje Dievo Gailestingumo sekmadienis sutapo ir su parapijos tituliniais Šv. Jurgio kankinio atlaidais.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia