į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Marijos legionas

Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė +37067605154

 
 
2019-11-16 Vykome į Aušros Vartus

Lapkričio 16 dieną Marijos legiono maldininkės vykome į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Šventąsias Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuris kalbėjo tikintiesiems: „Jūs čia atėjote, nes to norėjo Švč. Mergelė Marija ir, todėl atėjote, kad jūs mylite Švč. Mergelę Mariją.’’

plačiau

 
 
2019-11-10 Sekmadienio Šv. Mišios už gydytoją Tekle Bružaitę

Sekmadienį Marijos legiono iniciatyva buvo organizuotas 110–ųjų gimimo metinių Kėdainių miesto, Kėdainių krašto, Lietuvos Respublikos nusipelniusios gydytojos Teklės Bružaitės paminėjimas, kuris prasidėjo Šv. Mišios. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau

 
 
2019-03-15 Marijos legionierių piligriminė kelionė į Krekenavos baziliką

Kovo 15 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono legionierės palaimintos klebono Artūro Stanevičiaus vykome į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo baziliką, kur kiekvieno mėnesio 15 dieną vyksta Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės  atlaidai.

plačiau
 
Pašventinta Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono vėliava

Gruodžio 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi Marijos legiono legionierės, maldos pagalbininkai, svečiai. Klebonas Artūras Stanevičius, kuris yra ir Marijos legiono dvasinis vadas aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono legionieres, maldos pagalbininkus, svečius, parapijiečius.

plačiau
 
Marijos legiono maldos, piligriminės kelionės, tikėjimo gelmių pažinimas

Kėdainių šv. Jurgio Marijos legionas penktadienius skiria adoracijai. Didįjį Penktadienį ėjome Kryžiaus Kelią miesto gatvėmis. Kas mėnesį susitinka legiono aktyvo narės pasimelsti įvairiomis intencijomis, aptarti legiono veiklos. Dalyvaujame Eucharistinėse procesijose, globojame kunigų kapelius prie šv. Jurgio bažnyčios sienos, šalia antkapių uždegame žvakeles, meldžiamės.

plačiau
 
Marijos legionierių maldos valanda

Advento rimtis kviečia maldai, apmąstymui, susikaupimui. Mums visiems brangios šventės Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dieną gruodžio 8 - ąją po Šv. Mišių Kėdainių šv. Jurgio Marijos legiono aktyvo narės rinkosi maldos valandai.

plačiau
 
Marijos legionas

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 2017 metų kovo mėnesį klebono Artūro Stanevičiaus iniciatyva įkurtas Marijos legionas. Klebono paraginta surinkau Marijos legiono 12 aktyvių narių moterų.

plačiau
 
Nuotraukų albumas

Nuotraukos

plačiau