į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-11-12 Dalyvavome moderatorių mokymuose

 „Dangūs apsakinėja Dievo garbę,

dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą.”

 

Prie Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios

nuotrauka Kristijono Matusevičiaus

 

Lapkričio 12-ąją Bažnyčia mini Šv. vyskupą kankinį Juozapą. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas ir sinodinio kelio parapijos moderatorių grupė, dalyvavo bendruomenių moderatoriams skirtuose mokymuose Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios parapijos namuose.

Išties gražus vakaras, kada sutikome bendražygius, daugybę metų besidarbuojančius Bažnyčioje savose parapijose. Sutikti mokymų dalyviai dirbo ne tik parapijų, bet ir Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo darbo grupėse, dalis jų sutikti Kauno arkivyskupijos antrojo simpoziumo pastoracinių tarybų parapijų grupių mokymuose Šiluvoje, kolegos, broliai ir seserys besidarbuojantys Bažnyčioje.

Mūsų parapijos sinodinio kelio moderatorė Genovaitė Matusevičienė - Kauno arkivyskupijos Antrojo sinodo Katechetikos komisijos narė. Per Kauno arkivyskupijos Antrąjį simpoziumą ji taip pat su parapijos klebonu ir kitais parapijiečiais dalyvavo visuose mokymuose organizuotuose parapijų pastoracinių tarybų atstovams Šiluvoje.

Pradėjęs susitikimą malda į Šventąją Dvasią, Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatorius kunigas Artūras Kazlauskas paaiškino susirinkusiems, kas yra sinodas, iš kur jis kilo ir kam jis reikalingas šiandienos Bažnyčiai.

Kaip tas kelias atrodys, temos, priemonės susitikimų pobūdis,- buvo apžvelgtas Sinodinio kelio Lietuvoje koordinatorių grupės narės bei Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės.

 Kauno arkivyskupijos Sinodinės darbo grupės narys, Carito direktorius Arūnas Kučikas atkreipė dėmesį į moderatorių užduotis – pastebėti, surinkti žmones. Daug dėmesio buvo skirta pokalbių organizavimui.

Išties buvo gera sutikti ir išgirsti arbatos pertraukėlių metu kitų parapijų moderatorius. Pajusti kaip ta žinia buvo sutikta ir priimta kitose Kėdainių dekanato ir Kauno arkivyskupijos parapijose. Kaip atsiliepta ir koks kitų parapijų moderatorių sinodinio kelio matymas, planai kitose broliškose parapijose...

 

Nuotrauka paimta iš Kauno arkivyskupijos kurijos informacinio straipsnio

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija