į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Sumos didysis choras

 

Vargonininkė Gintarė Brazinskienė


+370 614 65505
 

 
 
2022-12-14 Tegul Kūčios ir Kalėdos būna išties šventos

Atėjęs adventas sustabdė karštligišką bėgimą, darbų verpetai ėmė suktis lėčiau, nerimastingos mintys sustojo ilgesnio atokvėpio ramybės uoste. Būtis tapo tylesnė. Turbūt ne vienas pajutome, kaip stipriai siela alksta tikrų dalykų, kurių vertės nepavaldus nubraukti net laikas: prasmingų pašnekesių, atvirumo minučių, nuoširdaus rūpesčio, širdį sušildančio atjautos žodžio ir bendrystę kuriančios meilės.

plačiau
 
2022-11-13 33 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Sekmadienio rytą susirinkęs jaunimas džiaugsmingai su gėlėmis rankose pasitiko mylimą choro vadovę Gintarę Brazinskienę ir pasveikino artėjančios Šv. Cecilijos dienos proga.

plačiau
 
2022-05-07 Parapijos choristai svečiavosi Babtų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Ilgametė draugystė sieja Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos choro vadovę Gintarę Brazinskienę ir Babtų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos choro vadovę Jolantą Stašinskienę.

plačiau
 
2022-03-27 Choro vėliavos pašventinimo šventė

Gavėnios kelionėje, ketvirtasis sekmadienis yra vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Tai tarsi atokvėpio valandėlė, prieš mums visiems išganingą, didžiąją mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią, atvedusią į garbingą prisikėlimą.

plačiau
 
2022-02-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos išstatymas ir malda už bažnyčios chorą ir naująją choro vadovę Gintarę Brazinskienę

Kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje nuo ryto būna išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Susirinkę maldininkai pirmojo laipsnio relikvija palaiminami po 12 valandos Šventųjų Mišių.

plačiau
 
2021-09-25 Parapijos Didysis choras dalyvavo Giesmių šventėje

Rugsėjo 25-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Didysis choras, kartu su vargonininke Aušra Giedriene dalyvavo Josvainių Visų Šventųjų Bažnyčioje organizuotoje Giesmių Šventėje „Žvaigždė Šviesybės”.

plačiau
 
2018 m. Dievo šlovinimas giedant

Nuotraukos Aušros Giedrienės ir Genovaitės Matusevičienės

plačiau
 
Spalio 13-oji - Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Giedojo mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos choras, vadovaujamas Aušros Giedrienės.

plačiau
 
2017-11-19 Minint Šv. Ceciliją

Bažnyčioje minint Šv. Ceciliją, bažnytinės muzikos globėją, susirinkę Didžiojo Sumos choro choristai prieš šv. Mišias prisiminė iškeliavusius pas Viešpatį savo vargonininkus ir choristus.

plačiau
 
1   2   sekantis  >>