į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2017-04-23 Šv. Jurgio atlaidai

Šventasis Jurgis bažnyčios altoriuose vaizduojamas ant balto žirgo ietimi persmeigęs drakoną – blogio ženklą. Legendoje nugalėjęs drakoną (blogį) šv. Jurgis visiems pranešė, kad drakonui daugiau žmonės nebetarnaus, o įtikėję Jėzų Kristų apsikrikštys.

plačiau
 
2017-04-16 Prisikėlimo šventės akimirkos

Nuotraukos

plačiau
 
2017-04-15 Didysis šeštadienis

Didįjį šeštadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo uždegtas laužas. Parapijiečiai sunešė senus medinius kryžius bei kryželius ir sudėjo juos į ugnį.

plačiau
 
2017-04-14 Kryžiaus kelias – mūsų gyvenimo dalis

Didįjį penktadienį septintą tradicinę, maldingą procesiją miesto gatvėmis tikintieji pradėjo kaip įprasta nuo Kėdainių rajono savivaldybės. Kryžiaus kelio procesiją vedė Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2017-04-13 Vykome į Kauno arkikatedrą baziliką

Didįjį ketvirtadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, Švč. Mergelės Marijos legiono ir „Carito“ moterys vykome į Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Šventąsias Mišias laikė arkivyskupas Lionginas Virbalas.

plačiau
 
Bažnyčioje gimusi idėja įgyvendinta

Praėjusių metų pabaigoje Šv. Jurgio bažnyčioje rašytojas Gasparas Aleksa pristatė savo naują romaną ,,Šventojo akiplėšos medžioklė.“ Ši knyga ,,apie kunigą, talentingą nuodėmklausį, nelaimingų sielų gelbėtoją, kankinį dėl tikėjimo Juozapą Zdebskį.“

plačiau
 
2017 m. Kovo 11-ąją bažnyčioje prisiekė jaunieji šauliai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius pakvietė parapijiečius pasimelsti už Tėvynę Lietuvą, už tuos, kurie klojo valstybės pamatus, visus kovotojus, už šiandienos jaunimą, šaulius ir visus susirinkusius į Šv. Mišias.

plačiau
 
2017-03-05 Širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams

Vos užgimęs pavasaris pabėrė švenčių ir minėtinų datų. Pirmąjį kovo sekmadienį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia minėjo Lietuvos globėją šv. Kazimierą ir šventė viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Meldėmės už lietuvių tautos vaikus gyvenančius išeivijoje ir Tėvynėje. Maldoje jungėsi lietuviai gyvenantys net 42 pasaulio šalyse.

plačiau
 
2017-02-16 Šventa istorinė tautos diena

Vasario 16 - ąją lietuvis pradeda nuo jį pažadinusios aušros, Trispalvės iškėlimo prie savo namų, rytmetinės maldos už Tėvynę, prisiminimų virpinančių širdį, Lietuvos himno, giesmės, nuo apkabinimo savo artimo žmogaus. Kiekviena bendruomenė savitai pažymėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

plačiau
 
2017-02-02 Trys liturginiai minėjimai pirmąją vasario savaitę

Pirmąją vasario savaitę buvo minima Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios), Šv. Blažiejus, Šv. Agota.

plačiau
 
2017-01-13 Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimo iškilmė Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje

Sausio mėnesį minėjome Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi šauliai, tremtiniai, kritusių už Lietuvos laisvę giminės ir artimieji. Nuskambėjo giesmė ,,Marija, Marija“, kurią giedojo bažnyčios choras ir visi esantys bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2017-01-06 Trys Karaliai kėdainiečiams linkėjo Tikėjimo, Vilties ir Meilės

Sausio 6 dieną po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius organizavo tradicinę Trijų Karalių eiseną po Kėdainių miestą. Karalius lydėjo klebonas, bažnyčios aktyvo nariai, carito moterys.

plačiau
 
2017-01-01 Pirmosios Naujųjų Metų Šv. Mišios

Dėkodami Dievui už praėjusius metus, už dovanotą mums laiką, malda ir Šv. Mišiomis pradėjome Naujuosius. 2017- jų sausio pirmąją Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės dieną į bažnyčią rinkosi Šv. Jurgio parapijos tikintieji. 

plačiau
 
2016-12-25 Bažnyčioje apsilankė Kalėdų senelis

Baigiantis Adventui Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenė drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi susėdo prie bendro Kūčių stalo, aptarė nuveiktus darbus, pasidalijo mintimis apie bendrystę, ateities planus. 

plačiau
 
2016-12-18 Į didžią šventę Užgimimo

Ketvirtą Advento sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Advento vainike buvo uždegta Angelų žvakė. Klebonas Artūras Stanevičius laikė Advento Šv. Mišias. Po Šventųjų Mišių tikintieji galėjo pasiklausyti Kėdainių kultūros centro etnografinio ansamblio ,,Jorija“ atliekamų Advento ir Kalėdinių dainų koncerto.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  32   33   34   35   36   37   38   sekantis  >>