į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-06-14 Šv. Mišios Gedulo ir Vilties dienai atminti

Birželio 14 dieną minint 79-ąsias masinio lietuvių trėmimo metines Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinio kryžiaus klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šventąsias Mišias už tremtinius bei politinius kalinius patyrusius genocido baisumus, už tuos, kuriems nušvito laimė sugrįžti į Lietuvą ir tuos, kurie liko gulėti svetimoje žemėje.

plačiau
 
2020-06-03 Kylant svajonių balionams

Vilainių mokyklos - darželio „Obelėlė“ ketvirtokai buvo kupini jaudulio. Šiandieną jiems didžiausias dėmesys, nes jie palieka pradžios mokyklą.

plačiau
 
2020-05-24 Kristaus dangun žengimo Šv. Mišios

Paskutinį pavasario mėnesį, praėjus 40 dienų po Šv. Velykų švenčiame Kristaus į dangų žengimo šventę (Šeštines).

plačiau
 
2020-05-17 Šv. Mišios „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“

Pamažu grįžtame į savo maldos namus-bažnyčias. Erdvioje Šv. Jurgio bažnyčioje susėdame kiek galima toliau vieni nuo kitų. Laikomės leistino atstumo. Veidus dengia kaukės.

plačiau
 
2020-04-27 Būdami toli – būkime arti

Šiandieną tikinčiųjų bendruomenėje negalime susikibę rankomis giedoti „Tėve mūsų“. Šv. Mišiose palinkėti vieni kitiems ramybės ištiesdami ranką, apsikabindami. Šis laikas yra toks, kurį reikia išlaukti susitelkus į asmeninę maldą. 

plačiau
 
Suvirpino širdis

Bažnyčios choristės 2020 metų balandžio mėnesį išėjusios anapilin

plačiau
 
2020-03-11 Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Nepastebimai prabėgo trisdešimt metų nuo pirmojo laisvės žingsnio, įkvėpto pirmo gurkšnio laisvės oro. Keitėsi Lietuva, keitėmės ir mes. Išgyvenome kiekvieną laisvės žingsnį, stebėjomės virsmu, dalyvavome džiaugsminguose Lietuvos įvykiuose.

plačiau
 
2020-03-01 Maldos diena už pasaulyje pabirusius lietuvius

Pirmoji pavasario diena. Gavėnios laikas. Į bažnyčią rinkomės anksčiau, kad galėtume susikaupti ir pasirengtume Kryžiaus Kelio stočių apmąstymui.

plačiau
 
2020-02-26 Gavėnios pradžios Pelenų dienos Šventosios Mišios

Pelenų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė susirinkusi į Šventąsias Mišias pradėjo gavėnios pradžią. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

plačiau
 
2020-02-25 Parapija linksmai šventė Užgavėnes

Po Šventųjų Mišių kaip ir kasmet parapijos caritiečiai suorganizavo linksmą Užgavėnių šventę į kurią rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir parapijos svečiai. Visų pamėgtuose Parapijos namuose, susirinkusius liksmino muzikantai ir persirengę personažais parapijos Carito bendruomenės nariai.

plačiau
 
Kilni mokytojų iniciatyva – nepamirštama patirtis vaikams

Kėdainių mokykla – darželis „Obelėlė“ kruopščiai ruošėsi Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos - vasario 16-osios paminėjimui. Jau prieš savaitę šios ugdymo įstaigos koridoriuose skambėjo tautinė muzika, vaikai mokėsi eilėraščius, repetavo lietuvių tautines dainas, ruošė programėlę.

plačiau
 
2020-02-16 Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Lietuvos valstybę.

plačiau
 
2020-02-09 Šv. Mišios už Lietuvos savanorį Povilą Lukšį

Prieš 101 metus kovose su bolševikais už Lietuvos laisvę eidamas 33 metus žuvo savanoris karys Povilas Lukšys. Savanoris gimė 1889 08 21 Kazokų kaime, Surviliškio valsčiuje.

plačiau
 
2020-02-05 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 2a klasės mokiniai šventė šv. Agotos dieną

Vasario 5-ąją dieną Katalikų bažnyčia mini šventąją kankinę Agotą. Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

plačiau
 
2020-02-05 Šv. Agota

Vasario 5 dieną 10 val. Šventosiose Mišiose parapijos klebonas Artūras Stanevičius meldėsi už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Buvo šventinama šv. Agotos duona ir vanduo, kurie naudojami kaip sakramentalija sauganti nuo gaisro nelaimės, sielos ir kūno pavojų.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  17   18   19   20   21   22   23   30  sekantis  >>