į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2017-05-28 Vaikų Pirmosios Komunijos šventė

Kristaus Žengimo į dangų iškilmės dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje per 60 vaikų pirmą kartą priėmė Šventąją Komuniją.

plačiau
 
2017-05-26 Klebonas savo dalyvavimu šventėje pagerbė ugdymo įstaigos bendruomenę

Kėdainių mokykla - darželis „Obelėlė“ paskutinį pavasario mėnesį šventė savo gyvavimo penkiasdešimt penkmetį. Gegužės 26 dieną visa mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenė sugužėjo į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią.

plačiau
 
2017-05-21 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena paminėta bažnyčioje

Trečiąjį gegužės sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“ buvo aukojamos Šv. Mišios už partizanus, karius, šaulius ir jų šeimas. Šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus ir Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2017-05-19 Eucharistinė adoracijos naktis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius kviečia tikinčiuosius į Eucharistinę adoracijos naktį. Šiais metais Eucharistinė adoracija prasidėjo gegužės 19 dieną 8 val. ir tęsėsi iki gegužės 20 dienos 8 val.

plačiau
 
Dailės darbų paroda bažnyčioje

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje jau tapo įprasta rengti įvairias parodas. Pirmąją fotografijų parodą čia surengė rašytojas Gasparas Aleksa. Be fotografijos parodų dar buvo eksponuojamos karpinių, tapybos ir margučių parodos.

plačiau
 
2017-05-07 Akimirkos iš Motinos dienai skirto koncerto

Nuotraukos

plačiau
 
2017-04-29 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Šitie metai jau aštunti, kai mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas kunigas Artūras Stanevičius leidosi į klelionę ieškoti jaunimo norinčio priimti Sutvirtinimo sakramentą.

plačiau
 
2017-04-23 Šv. Jurgio atlaidai

Šventasis Jurgis bažnyčios altoriuose vaizduojamas ant balto žirgo ietimi persmeigęs drakoną – blogio ženklą. Legendoje nugalėjęs drakoną (blogį) šv. Jurgis visiems pranešė, kad drakonui daugiau žmonės nebetarnaus, o įtikėję Jėzų Kristų apsikrikštys.

plačiau
 
2017-04-16 Prisikėlimo šventės akimirkos

Nuotraukos

plačiau
 
2017-04-15 Didysis šeštadienis

Didįjį šeštadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo uždegtas laužas. Parapijiečiai sunešė senus medinius kryžius bei kryželius ir sudėjo juos į ugnį.

plačiau
 
2017-04-14 Kryžiaus kelias – mūsų gyvenimo dalis

Didįjį penktadienį septintą tradicinę, maldingą procesiją miesto gatvėmis tikintieji pradėjo kaip įprasta nuo Kėdainių rajono savivaldybės. Kryžiaus kelio procesiją vedė Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2017-04-13 Vykome į Kauno arkikatedrą baziliką

Didįjį ketvirtadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, Švč. Mergelės Marijos legiono ir „Carito“ moterys vykome į Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Šventąsias Mišias laikė arkivyskupas Lionginas Virbalas.

plačiau
 
Bažnyčioje gimusi idėja įgyvendinta

Praėjusių metų pabaigoje Šv. Jurgio bažnyčioje rašytojas Gasparas Aleksa pristatė savo naują romaną ,,Šventojo akiplėšos medžioklė.“ Ši knyga ,,apie kunigą, talentingą nuodėmklausį, nelaimingų sielų gelbėtoją, kankinį dėl tikėjimo Juozapą Zdebskį.“

plačiau
 
2017 m. Kovo 11-ąją bažnyčioje prisiekė jaunieji šauliai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius pakvietė parapijiečius pasimelsti už Tėvynę Lietuvą, už tuos, kurie klojo valstybės pamatus, visus kovotojus, už šiandienos jaunimą, šaulius ir visus susirinkusius į Šv. Mišias.

plačiau
 
2017-03-05 Širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams

Vos užgimęs pavasaris pabėrė švenčių ir minėtinų datų. Pirmąjį kovo sekmadienį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia minėjo Lietuvos globėją šv. Kazimierą ir šventė viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Meldėmės už lietuvių tautos vaikus gyvenančius išeivijoje ir Tėvynėje. Maldoje jungėsi lietuviai gyvenantys net 42 pasaulio šalyse.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  33   34   35   36   37   38   39   sekantis  >>