į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-04-24 Atvelykis – mažųjų šventė

Šiais metais mūsų parapijoje Dievo Gailestingumo sekmadienis sutapo ir su parapijos tituliniais Šv. Jurgio kankinio atlaidais.

plačiau
 
2022-04-21 TAU bendruomenės studentus draugystės popietėje pasveikino parapijos klebonas

PAVASARĮ TAU STUDENTAI PASITIKO DAINOMIS. Į draugystės popietę susirinko ne tik Kėdainių trečiojo amžiaus universitetų bendruomenės, bet ir Kėdainių rajono senjorus vienijančių NVO nariai, ir svečiai iš Alytaus - miesto senjorų romansų ansamblio „Pavakarys“ artistai.

plačiau
 
2022-04-18 Velykų antroji diena

Prašykime Mergelės Marijos sugebėjimo pilnomis rankomis pasisemti taikos ir ramybės, Prisikėlusiojo dovanų, kad pasidalintume jomis su broliais, ypač tais, kuriems labiausiai reikia paguodos ir vilties.

plačiau
 
2022-04-18 Parapijos klebonas kartu su meru Valentinu Tamuliu pasveikino kardinolą

Antrąją Velykų dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos Padėkos Šv. Mišiose už kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60 metų jubiliejų.

plačiau
 
2022-04-17 Velykų Šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu

Iš pat ankstaus ryto Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje besirenkančius maldininkus į Velykų ryto Šventąsias Mišias pasitiko nuoširdžiomis giesmėmis liaudiško giedojimo ir folkloro studija „O Siela nemari” vadovaujama Kęstučio Volkaus. Prieš pat Šventąsias Mišias buvo sugiedotas Ukrainos himnas.

plačiau
 
2022-04-16 VELYKNAKČIO PAMALDOS

Didįjį šeštadienį, 18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje rinkomės VELYKNAKČIO pamaldoms. Buvo šventinama ugnis ir vanduo. Už Krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Visi buvome kviečiami atsinešti Krikšto žvakes.

Velyknakčio liturgija turi keturias dalis: Ugnies (Žiburių) liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija, Eucharistijos (Aukos) liturgija.

plačiau
 
2022-04-15 KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS

Didįjį Penktadienį, 18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS. Jose buvo renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms. Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

plačiau
 
2022-04-15 Kraštiečiai dalyvavo Kryžiaus kelio miesto gatvėmis procesijoje

Šiandien, Didįjį penktadienį rajono žmonės rinkosi į Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis. Ši tradicija Kėdainiuose užgimė prieš daugiau nei 10 metų Šv. Jurgio bažnyčios klebono A. Stanevičiaus iniciatyva. Jis kasmet kviečia maldininkus Didįjį penktadienį atkartoti Kristaus nueitą kryžiaus kelią. Šiemet procesija buvo einama nuo rajono savivaldybės iki Šv. Jurgio kankinio bažnyčios, kur po to vyko Didžiojo penktadienio liturginės apeigos.

plačiau
 
2022-04-14 KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS

Didįjį Ketvirtadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas, po pandeminių metų pertraukos, dalyvavo Krizmos Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje (pernai buvo kviečiami tik dekanai).

plačiau
 
2022-04-10 Penktosios Sinodinio kelio temos „Dialogas, Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ apibendrinimo posėdis

Verbų sekmadienį, po Šventųjų Mišių parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko aptarti penktąją Sinodinio kelio temą „Dialogas,  Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“.

plačiau
 
2022-04-10 Tradicija veda į pažinimą

Trečiokai m/d „Oblėlė“ šiam sekmadieniui pradėjo ruoštis iš anksto. Reikėjo pasigaminti verbas. Vieni ieškojo žalumynų, kiti peržiūrėjo džiovintas javų varpas, linų šakeles, smilgas...

plačiau
 
2022-04-10 Kristaus Kančios - Verbų sekmadienis

Prasidėjus Didžiajai savaitei, ateina pačios svarbiausios dienos, kai, atrodo, viskas sulėtėja ir liturgija, iki šiol atliekama įprastu ritmu, tarsi stabčioja, ramiai, sakytume, valanda po valandos kviesdama įsigilinti į paskutinių Jėzaus dienų Žemėje prasmę: nuo įžengimo į Jeruzalę iki Marijos Magdalietės bėgimo link kapo ir angelų šalia nuristo nuo kapo angos akmens…

plačiau
 
2022-04-03 Sinodinio kelio penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pristatymas bendruomenei

Penktąjį gavėnios sekmadienį parapijos sinodinio kelio moderatorių komanda pristatymą penktosios temos „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“ pradėjo Kryžiaus kelio ėjimu su Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomene už Sinodinį kelią ir karo Ukrainoje pabaigą.

plačiau
 
2022-03-31 Klebonas pašventino J. Paukštelio progimnazijos muziejų

Kovo 31-ąją atnaujintas Juozo Paukštelio progimnazijos muziejus atvėrė duris pirmiesiems lankytojams! Progimnazijos direktorei Terezai Sotnik, Kėdainių r. savivaldybės merui Valentinui Tamuliui, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui perkirpus simbolinę juostelę mokyklos muziejus atidarytas naujoje erdvėje. 

plačiau
 
2022-03-27 Į bendrą maldų vėrinį ir vaikų nuoširdumas

Džiaugsmo sekmadienį gavėnioje po Šv. Mišių Pirmosios Komunijos vaikai rinkosi katechezės klasėje.

plačiau
 
<<  ankstesnis  7   8   9   10   11   12   13   20  30  sekantis  >>