į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2019-08-22 Bažnyčiai minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Karalienę meldėmės už Tėvynės laisvę

2019 m. Rugpjūčio 23 dienos minėjome Baltijos kelio 30-metį. Išvakarėse per Marijos Karalienės minėjimą šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos vakaro Šv. Mišios už Tėvynės laivę ir jos gynėjus, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2019-08-17 Maldinga kelionė į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose

Kėdainių šv. Jurgio parapijiečiai melstis nepavargta. Džiugiai išgyvenę Žolinių iškilmę savo bažnyčioje, rugpjūčio 17 dieną išsiruošė piligriminėn kelionėn į atlaidus Pivašiūnuose. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose vyksta nuo rugpjūčio 14 iki 22 dienos. Šįkart kelionės organizatorės, parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė ir jos bendražygė Laimutė Misevičienė.

plačiau
 
2019-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Švenčiant džiugią nubėgančios vasaros šventę Žolinę dangus mums dovanojo nepaprastai gražią dieną kupiną saulės, maldų, poezijos ir muzikos. Marijos Dangun Ėmimo šventei Šv. Jurgio bažnyčios parapijos tikintieji ruošėsi iš anksto.

plačiau
 
2019-08-04 Kristaus Atsimainymo atlaidai

Šventybraščio Kristaus Atsimainymo bažnytėlėje rugpjūčio 4 dieną (Sekmadienį) šventėme Kristaus Atsimainymo atlaidus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2019-08-04 Meldėmės žvakelių aukotojų intencijomis ir žiūrėjome dokumentinį filmą „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“

Vasara Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje po Šventųjų Mišių yra pripildyta gausybe renginių. Šis sekmadienis, kada meldėmės žvakelių aukotojų intencijomis, taip pat nesibaigė tik Šventosiomis Mišiomis.

plačiau
 
2019-08-02 Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

Rugpjūčio 2 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Porciunkulės atlaidus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2019-07-28 Šv. Mišios už tremtinius ir politinius kalinius

Liepos 28 dieną minėjome tremtinių palaikų pargabenimo iš Igarkos į Lietuvą (Kėdainių karinį aerodromą) ir jų perlaidojimo 30-metį.

plačiau
 
2019-07-21 Poezijos vasaros atlaidai „Ten, kur poezija virsta malda“

Įpusėjus vasarai šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje jau penkti metai vyksta tradiciniai poezijos vasaros atlaidai „Ten, kur poezija virsta malda“. Į bažnyčią rinkosi kūrybos žmonės: Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, kūrėjai iš kitų rajonų bei parapijos bendruomenė.

plačiau
 
2019-07-14 Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos – Škaplierinės paminėjimo šventė

Liepos 14 dieną (sekmadienį) šv. kankinio Jurgio bažnyčioje šventėme Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos – Škaplierinės paminėjimo šventę. Į bažnyčią rinkosi Pirmąją Komuniją priėmę vaikai su škaplieriais ir Rožynais rankose, o juos atlydėjo tėvai ir kiti šeimos nariai.

plačiau
 
2019-07-09 Piligriminė kelionė į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus

Liepos 9 dieną Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji vyko Marijampolėn į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje.

plačiau
 
2019-07-06 Šv. Mišios už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

Tą rytą vos nubudusi pro langą pirmiausia pamačiau plevėsuojančią Trispalvę. Apėmė geras jausmas. Švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Pirmas ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas buvo karūnuotas prieš 766 metus. Pakrikštytas 1251 metais. Keliame tą pačią vėliavą, prie to paties namo, kurią keldavo čia gyvenę partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai uošviai Ona ir Juozas Sereikos.

plačiau
 
2019-06-30 Užbaigiant devintinių aštuondienį buvo laiminami žolynai ir šeimos. „MOTINOS MALDOJE" grupės įsijungimas į pasaulinį judėjimą

Birželio 30-ąją dieną, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, užbaigiant devintinių aštuondienį, buvo laiminami žolynai ir šeimos. Parsineštus žolynus šeimos brangina ir saugo namuose, kaip Dievo palaimos ženklą. Tas pašventintas puokšteles Didįjį Šeštadienį atneša į bažnyčią ir sudegina Velykų lauže.

plačiau
 
2019-06-23 Devintinės - Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė pradėta švęsti 1264 metais. Šioje iškilmėje yra pagerbiamas Švč. Sakramentas, kurį Kristus įsteigė Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės metu. Devintines švenčiame praėjus devynioms savaitėms po Velykų.

plačiau
 
2019-06-16 Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas

Šv. Jurgio bažnyčios Carito šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius. Meldėmės dėkodami Dievui už suteiktas jėgas nuveikti tiems darbams, kuriuos karitietės nuveikė per 30 metų. Prašėme stiprybės ir sveikatos tęsti šiuos kilnius darbus su malda ir meile. Taip pat prašėme amžinosios ramybės anapilin iškeliavusioms Carito narėms.

plačiau
 
2019-06-14 Septyniasdešimt aštuntųjų tremties metinių paminėjimas

Gedulo ir vilties dieną Šv. Mišias už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinio kryžiaus aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  22   23   24   25   26   27   28   30  sekantis  >>