į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-07-05 Poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“

Liepos 5 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko tradicinė šeštoji vasaros poezijos šventė „Ten, kur poezija virsta malda.“ Šventė prasidėjo Kėdainių krašto literatų ir svečių dalyvavimu Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas, Kėdainių krašto literatų sambūrio dvasinis vadovas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2020-07-04 Maldos, gamtos ir tapybos terapija „Nutapysiu eilėraštį“

Liepos 4 dieną šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje po ryto Šv. Mišių vyko krašto literatų tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“. Tradicinis tapo jau kelinti metai rengiamas šis tapybos pleneras, kurį organizuoja Kėdainių krašto literatai.

plačiau
 
2020-06-28 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje – Pirmosios Komunijos šventė

Birželio 28 dieną į Šv. Mišias rinkosi vaikai, kurie tą dieną priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją.

plačiau
 
Birželis - Švč. Jėzaus Širdies šventė

Labai greitai bėga vasara. Vieni po kitų nužydi žiedai. Negali atsigėrėti nuostabiausia pražydusios vasaros žolės įvairove, spalvų gama bei kvapų gaiva. Stebiesi, grožiesi, nori apkabinti kiekvieną mindomos, šienaujamos žolės žiedą. Pakeri tas nepaprastas gamtos nuoširdumas žmogui. Kartais net nesusimąstome kiek dovanų mums pažeria Kūrėjas kasdien, kasmet prie kojų.

plačiau
 
2020-06-24 Naujojo arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasveikinimas Kauno arkikatedroje

Birželio 24-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingai ir džiugiai sutiktas naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

plačiau
 
Idėja gimusi Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje – dvikalbio leidinio rezultatas

Rankose nauja dvikalbė poezijos knyga Znad Laudy i Niewiažy „Nuo Liaudės ir Nevėžio“.

plačiau
 
2020-06-14 Šv. Mišios Gedulo ir Vilties dienai atminti

Birželio 14 dieną minint 79-ąsias masinio lietuvių trėmimo metines Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinio kryžiaus klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šventąsias Mišias už tremtinius bei politinius kalinius patyrusius genocido baisumus, už tuos, kuriems nušvito laimė sugrįžti į Lietuvą ir tuos, kurie liko gulėti svetimoje žemėje.

plačiau
 
2020-06-03 Kylant svajonių balionams

Vilainių mokyklos - darželio „Obelėlė“ ketvirtokai buvo kupini jaudulio. Šiandieną jiems didžiausias dėmesys, nes jie palieka pradžios mokyklą.

plačiau
 
2020-05-24 Kristaus dangun žengimo Šv. Mišios

Paskutinį pavasario mėnesį, praėjus 40 dienų po Šv. Velykų švenčiame Kristaus į dangų žengimo šventę (Šeštines).

plačiau
 
2020-05-17 Šv. Mišios „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“

Pamažu grįžtame į savo maldos namus-bažnyčias. Erdvioje Šv. Jurgio bažnyčioje susėdame kiek galima toliau vieni nuo kitų. Laikomės leistino atstumo. Veidus dengia kaukės.

plačiau
 
2020-04-27 Būdami toli – būkime arti

Šiandieną tikinčiųjų bendruomenėje negalime susikibę rankomis giedoti „Tėve mūsų“. Šv. Mišiose palinkėti vieni kitiems ramybės ištiesdami ranką, apsikabindami. Šis laikas yra toks, kurį reikia išlaukti susitelkus į asmeninę maldą. 

plačiau
 
Suvirpino širdis

Bažnyčios choristės 2020 metų balandžio mėnesį išėjusios anapilin

plačiau
 
2020-03-11 Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Nepastebimai prabėgo trisdešimt metų nuo pirmojo laisvės žingsnio, įkvėpto pirmo gurkšnio laisvės oro. Keitėsi Lietuva, keitėmės ir mes. Išgyvenome kiekvieną laisvės žingsnį, stebėjomės virsmu, dalyvavome džiaugsminguose Lietuvos įvykiuose.

plačiau
 
2020-03-01 Maldos diena už pasaulyje pabirusius lietuvius

Pirmoji pavasario diena. Gavėnios laikas. Į bažnyčią rinkomės anksčiau, kad galėtume susikaupti ir pasirengtume Kryžiaus Kelio stočių apmąstymui.

plačiau
 
2020-02-26 Gavėnios pradžios Pelenų dienos Šventosios Mišios

Pelenų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė susirinkusi į Šventąsias Mišias pradėjo gavėnios pradžią. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  18   19   20   21   22   23   24   30  sekantis  >>