į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-07-09 „Ten, kur poezija virsta malda“

Perskaitę kvietimą rinktis į poezijos atlaidus atsiliepė kūrėjai, muzikantai, poezijos ir muzikos mylėtojai, svečiai iš Joniškio ir Šiaulių.

plačiau
 
2023-07-06 Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

Ši diena visiems mums brangi, kaip neįkainojamas vienybės simbolis. Mindaugas suvienijęs gentis ir vainikuotas krikščioniška karūna, pasėjo vienybės sėklą, išaugusią į valstybę, kurioje gyvename ir mes.

plačiau
 
2023-07-02 Šv. Mišios už parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos „Gyvojo rožyno“ maldininkus

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas, aptaręs su maldos grupių vadovais, paskiria sekmadienį, kurio 12 val. Šv. Mišiose būna meldžiamasi už kiekvieną maldos grupę atskirai. Šis sekmadienis paskirtas maldai už parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupę, kurios nariai kiekvieną dieną per Marijos užtarimą, prašo visai parapijai Dievo malonių. 

plačiau
 
2023-06-25 12 Eilinis sekmadienis - neeilinis parapijai…

Šis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenei tikrai neeilinis… Parapijos klebonas perskaitė žinią, kad Kauno arkivyskupas-metropolitas Kęstutis Kėvalas naujuoju Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu paskyrė kunigą Sigitą Bitkauską. Naujasis klebonas pareigas pradės eiti artimiausiu laiku.

plačiau
 
2023-06-24 Bendruomenė dalyvavo Švento Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje Kaune

Kaip ir kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės atstovai, kartu su savo parapijos  klebonu dalyvavo Švento Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje Kauno arkikatedroje.

plačiau
 
2023-06-23 Klebonas dalyvavo Artojų asociacijos 25-metyje

UAB „Laumetris“ birželio 23-ąją organizavo Artojų asociacijos 25-mečio šventę. Nuo 1999 metų artojai dalyvavo pasaulinėse artojų varžybose. Jubiliejinėje šventėje dalyvavo Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas, dalyvavo artojai judėjimo dalyviai...

plačiau
 
2023-06-21 Klebonas dalyvavo Kėdainių Profesinio Rengimo Centro Mokslo metų užbaigimo šventėje

Šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius Centro mokiniams įteikė padėkas už gerus mokymosi rezultatus, aktyvią veiklą Mokinių taryboje, savanorystę ir pagalbą Kėdainių rajono savivaldybės įstaigų bendruomenėms.

plačiau
 
2023-06-18 11 Eilinis sekmadienis su „Akimirkos“ koncertu

Skelbti Dievo artumą reiškia save pačius suvokti kaip vaikus, įsikibusius į tėvo ranką. Kai laikomės tėvo rankos, pasaulis, didelis ir paslaptingas, tampa pažįstamas ir saugus. Vaikas žino, kad tėvas jį saugo.

plačiau
 
2023-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Kasmet birželio 14-ąją pagerbiama skaudi mūsų šalies tremtinių istorija. Ją prisimindami įsipareigojame ne tik nepamiršti praeities pamokų, bet ir saugoti dabarties Lietuvos valstybingumą.

plačiau
 
2023-06-11 Kristaus Kūno ir Kraujo Iškilmė (Devintinės)

Devintinės, arba Kristaus kūno ir kraujo šventė, minima kitą sekmadienį po Švenčiausiosios Trejybės iškilmės, kad būtų matomas šis glaudus ryšys. Per nuolatinį Eucharistijos priėmimą esame kviečiami gyventi Švč. Trejybės vienybėje ir gauname malonę tą išpildyti.

plačiau
 
2023-06-04 Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Tėvo diena

Birželio 4-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Švenčiant Švenčiausios Trejybės atlaidus, meldėmės už gyvus ir mirusius tėčius. Meldėmės ir už savo parapijos kleboną, visos parapijos dvasios Tėtį, kuris yra tarsi „Gerasis ganytojas“,  ganantis  savo avis ir besirūpinatis kiekvieną jų nuvesti pas Jėzų.

plačiau
 
2023-05-28 Vaikų pirmosios komunijos šventė

Sekminių sekmadienį, kada baimės ir užsidarymo akivaizdoje patikėjome Šventajai Dvasiai savo širdis, Bažnyčią ir visą pasaulį, idant naujos Sekminės išvarytų visas mus kamuojančias baimes ir vėl įpūstų Dievo meilės ugnį, dar kartą prašėme Švč. Mergelės Marijos užtarimo sau patiems. Šventoji Dvasia leido pajusti Dievo artumą, o jo meilė išstūmė baimę, nušvietė kelią, paguodė ir palaikė.

plačiau
 
2023-05-27 Vaikų pirmoji Išpažintis

Gražią šeštadienio popietę į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią sugūžėjo vaikučiai su tėveliais. Truputį nerimaudami, nes jų laukė dar gyvenime nepatirtas dalykas – pirmoji Išpažintis. Susirinkusius vaikučius drąsino juos ruošusios katechetės.

plačiau
 
2023-05-21 Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus

Pradėdamas Šeštinių Šv. Mišias, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė susirinkusius maldininkus pagerbti įnešamas Povilo Lukšio šaulių kuopos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vėliavas.

plačiau
 
2023-05-14 Šv. Mišios už parapijos Caritą, minint veiklos 34-ąsias metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į bažnyčią kalbėjo, kad prieš 34-ris metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  20  30  sekantis  >>