Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2023-01-12 Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda aptarė Žemyninio etapo dokumentą

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono sukviesta, Sinodinio kelio moderatorių komanda patyrė džiaugsmą, kaip broliai ir seserys Kristuje, Saulio 12-ąją rinktis į Šventąsias Mišias, dėkoti Viešpačiui ir jį šlovinti savo maldomis ir giesmėmis.

plačiau
 
2023-01-08 Kristaus Krikšto sekmadienis

Šį Kristaus Krikšto sekmadienį, esame kviečiami daryti taip, kaip darė Jėzus: dalytis, nešti vieni kitų naštas, žiūrėti vieni į kitus su atjauta, padėti vieni kitiems.

plačiau
 
2023-01-06 Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė

Sausio 6-ąją dieną minimi Šventieji Trys Karaliai Globėjai nuo epilepsijos, žaibo, motociklininkų, lošėjų, fabrikų darbininkų, pjovėjų, pilgrimų, keliautojų, prekybininkų.

plačiau
 
2023-01-01 Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė

Pradedant Naujuosius 2023-ius metus, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmių dieną kasmet minima ir Pasaulinė taikos diena.

plačiau
 
2022-12-25 Kalėdų Ryto Šv. Mišios

Kalėdų ryto Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems madininkams priminęs Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškojo gimimo istoriją kalbėjo, kad Kristaus gimimu apsireiškia dieviškasis gailestingumas,- kurį parodome vieni kitiems darbais, geru žodžiu ir malda.

plačiau
 
2022-12-24 Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios

Vaizdo įrašas

plačiau
 
2022-12-18 4 Advento sekmadienis

Angelas sapne Juozapui sako tuos pačius žodžius, kaip ir Marijai: „Nebijok“. Mūsų susipainiojusiame gyvenime Dievas kviečia mus nebijoti!

plačiau
 
2022-12-07 Senjorų širdis pripildė šventinio džiugesio ir šilumos

Jau tradicija tapo, kad senjorams skirto šventinio vakaro metu bendrai maldai svečius pakviečia ir juos laimina Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2022-12-04 Šv. Mišios už Marijos legioną

Antrąjį Advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono aktyvą ir maldos pagalbininkus(es). Sukako ketveri metai nuo Marijos legiono vėliavos pašventinimo.

plačiau
 
2022-12-01 Parapijos namai šildymo sezonui puikiai paruošti

Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas pasirūpino, saugiu Parapijos namų šildymo sezonu. Atvykęs kaminkretys išvalė Parapijos namų kaminus ir pečius. Nuoširdžiai pasidžiaugė, kad mūsų kaminas paruoštas sklandžiam darbui, nuo kurio priklausys ne tik jaukūs bet ir saugūs žiemos savaitgaliai ir vakarai?

plačiau
 
2022-11-30 Kun. A. Stanevičius: Dievas mums kalba tyloje

Diena po dienos vis labiau artėja šv. Kalėdos, kai, gimus Dievo sūnui, pasaulį užlies šviesos ir džiugesio banga. Bet prieš tai turime išgyventi sielą nuraminantį ir sušildantį adventą – laikotarpį, kupiną gerų darbų, glaudesnio bendravimo su artimaisiais ir jaukaus laukimo…

plačiau
 
2022-11-29 Pelėdnagių žemdirbiai – ištikimi tradicijoms

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pašventino duoną ir palaimino stalą bei čia susirinkusius žemdirbius su jų svečiais ir rėmėjais.

plačiau
 
2022-11-23 Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovotojus

Lapkričio 23 d. (trečiadienį), 15 val. Koliupės kaime, Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio pakviestas, pirmosioms nepriklausomybės kovoms su bolševikais įvykusioms 1919 m. vasario 7-10 dienoms atminti, paminklą pašventino Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas.

plačiau
 
2022-11-20 Kristaus Karaliaus iškilmė

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo „Šiandien, užbaigdami bažnytinius – liturginius metus, dėkokime Dievui ir visi drauge lenkimės Kristui Karaliui, kurio dieviškoje karūnoje gražiausiais brangakmeniais spindi, mūsų Tėvynės šventasis karalaitis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis bei arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis.“

plačiau
 
2022-11-06 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Lapkričio 6-ąją į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią maldai už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, parapijos klebono sukviesti rinkosi ir vaikai, ir jaunimas, ir šeimos, ir maldos grupės ir Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos nariai... Taip pat rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų artimieji.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  20  30  sekantis  >>