į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-03-05 Jaučiant plakančią Lietuvos širdį

Antrojo gavėnios sekmadienio Šv. Mišiose, Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius meldėmės už pabirusius pasaulyje Lietuvos vaikus. Prisiminėme išeiviją, tremties paliestus tautiečius. Džiaugėmės, kad malda galime apglėbti vieni kitus.

plačiau
 
2023-02-26 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Gavėnios pirmasis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo Dievo malone besiliejančiu rytu sutvirtinamiesiems susirinkus prie pečiuko šiltuose Parapijos namuose.

plačiau
 
2023-02-22 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

Pelenų trečiadienį Bažnyčioje prasideda gavėnia, atgailos ir dvasios atsinaujinimo laikotarpis.

plačiau
 
2023-02-19 Septintas Eilinis sekmadienis

Dievas mus myli todėl, kad esame nusidėjėliai, o ne todėl, kad esame geri ar galime atsilyginti. Dievo meilė visada yra perteklinė, visada nepamatuojama, visada neproporcinga.

plačiau
 
2023-02-16 Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Šv. Mišias aukojo už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką.

 

plačiau
 
2023-02-11 Lietuvos nepriklausomybės kovų 1919 m. pergalingų kautynių prie Kėdainių minėjimas

Vasario 11-ąją pilnutėlei Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčiai parapijos klebonas kalbėjo: - Šiandien susirinkome maldai už Tėvynės Lietuvos laisvę saugančią ir pasiruošusią ginti Lietuvos kariuomenę.

plačiau
 
2023-02-08 Dalyvavimas pasitarime dėl „Užtvirtink“

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su jaunimą ruošiančia katechete Genovaite Matusevičiene dalyvavo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos namuose vykusiame pasitarime dėl „Užtvirtink“ renginio skirto Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiam jaunimui.

plačiau

 
 
2023-02-05 Penktasis Eilinis sekmadienis ir viktorina „Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno“ (Mt 5,15)

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas penktojo eilinio sekmadienio homilijos metu kvietė maldininkus išgirsti Jėzaus kvietimą keisti pasaulį.

plačiau
 
2023-02-03 Šv. Blažiejaus minėjimas

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje 10 val. Šv. Mišios buvo aukojamos už ligonius. Parapijos klebonas priminė Šv. Blažiejaus gyvenimo istoriją. Mišių dalyviams suteikta Šv. Blažiejaus sakramentalija, prašant apsaugoti nuo gerklės ligų iš nuo bet kokio kitokio susirgimo. 

plačiau
 
2023-02-02 Grabnyčios - Kristaus paaukojimo šventė

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Vasario 2-ąją, per Viešpaties paaukojimo šventę buvo šventinamos žvakės ir einama procesija.

plačiau
 
2023-01-13 Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus

Sausio 13-osios rytą, 8 valandą, kėdainiečiai kartu su visa Lietuva jungėsi į Pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ languose uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes.

plačiau
 
2023-01-12 Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda aptarė Žemyninio etapo dokumentą

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono sukviesta, Sinodinio kelio moderatorių komanda patyrė džiaugsmą, kaip broliai ir seserys Kristuje, Saulio 12-ąją rinktis į Šventąsias Mišias, dėkoti Viešpačiui ir jį šlovinti savo maldomis ir giesmėmis.

plačiau
 
2023-01-08 Kristaus Krikšto sekmadienis

Šį Kristaus Krikšto sekmadienį, esame kviečiami daryti taip, kaip darė Jėzus: dalytis, nešti vieni kitų naštas, žiūrėti vieni į kitus su atjauta, padėti vieni kitiems.

plačiau
 
2023-01-06 Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė

Sausio 6-ąją dieną minimi Šventieji Trys Karaliai Globėjai nuo epilepsijos, žaibo, motociklininkų, lošėjų, fabrikų darbininkų, pjovėjų, pilgrimų, keliautojų, prekybininkų.

plačiau
 
2023-01-01 Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė

Pradedant Naujuosius 2023-ius metus, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmių dieną kasmet minima ir Pasaulinė taikos diena.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  20  30  sekantis  >>