į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-29 Šventosios Mišios už Lietuvos samariečių bendruomenę

Sausio 29-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šventosios Mišios už Lietuvos samariečių bendrijos narius, savanorius ir rėmėjus, bei Anapilin iškeliavusius samariečius.

plačiau
 
2022-01-28 2019 m. Kėdainiuose archeologų aptikti palaikai palaidoti Daškonių kapinėse

Sausio 28-ąją amžino poilsio Daškonių kapinėse, kunigo Artūro Stanevičiaus palydėti, atgulė Skongalio gatvės aplinkoje 2019 metais archeologinių tyrimų metu aptikti palaikai, pranešė Kėdainių rajono savivaldybė.

plačiau
 
2022-01-23 Dievo Žodžio sekmadienis

 

Sausio 23-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę, 12 valandos Šventąsias Mišias aukodamas, parapijos klebonas kvietė visus melsti brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.

plačiau
 
2022-01-16 Antrasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

Šio sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

plačiau
 
2022-01-16 Antrosios Sinodinio kelio temos „Klausytis ir kalbėti“ pristatymas bendruomenei

Sausio 16-ąją po Šv. Mišių, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda pasipildžiusi dviem aktyviomis narėmis, kelionės planą aptarusi su parapijos klebonu, vėl leidosi į Sinodinę kelionę parapijoje, pristatant antrąją temą „Klausytis ir kalbėti“.

plačiau
 
2022-01-13 Prie žuvusių kėdainiečių kapų

Kėdainių miestas yra išskirtinis ir Sausio 13-ąją. Mes turime didvyrių Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus kapus Kauno gatvės kapinėse.

plačiau
 
2022-01-09 Šv. Mišių auka ir Atminimo laužai

Už gyvus ir mirusius laisvės gynėjus į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią sausio 9-ąją rinkosi parapijos maldos grupių nariai, šauliai, politikai, jaunimas ir vaikai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai...

plačiau
 
2022-01-06 Trijų karalių iškilmė

Vaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas. Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

plačiau
 
2022-01-03 Pasiruošimo posėdis pristatant antrąją Sinodinio kelio temą „Klausytis ir kalbėti“ bendruomenei

Sinodinis kelias parapijoje ir naujaisiais metais parapijoje prasidėjo aktyviai. Sausio trečiąją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorės rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už patirtas malones ir meldė, kad ir toliau Jis vadovautų, vestų ir globotų sinodiniame kelyje...

plačiau
 
2022-01-02 Antrasis sekmadienis po Kalėdų

Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus: kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kiekvienas vaikas, kiekvienas senelis yra apšviestas; niekas nėra išskirtas, geras ir mažiau geras, teisus ir nuskriaustas, po kiekvienu dangumi, Bažnyčioje ir už jos ribų.

plačiau
 
2022-01-01 Švč. Mergelė Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė

Pirmųjų Naujųjų metų laiko valandėlių tėkmė niekuo nesiskiria nuo kitų dienų. Bet kai prisimename buvusius įvykius, kuriuos 2022 metais minėsime, suvokiame kad laikas yra duotybė, kuri tarnauja mūsų gerovei, nes pavyzdžiui, kasmet svarbiausių krikščioniškų ir tautiškų švenčių šventimas į mūsų širdis bei sąmonę įspaudžia vis didesnį tikrumo išgyvenimą, jog mūsų laikina egzistencija bus kilniausiai pašventinta tada, kai tinkamai pasinaudoję laiku tarsi ėjimu per siaurą lieptą, anapusybėje galėsime būti verti susilieti su Tuo, kurio rankose esti ir laikai, ir amžinybė...

plačiau
 
2021-12-27 Moderatorių posėdis, aptariant pirmąją Sinodinio kelio temą

Gruodžio 27 dieną Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio parapijos Sinodinio kelio moderatorių grupė rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui.

plačiau
 
2021-12-26 Šventosios šeimos sekmadienis

Šventosios šeimos sekmadienį popiežius Pranciškus prašė visus – tėvus, vaikus, Bažnyčią ir pilietinę visuomenę – įsipareigoti remti, ginti ir saugoti šeimą. Ir galiausiai meldė Mergelę Mariją, Juozapo žmoną ir Jėzaus motiną, kad saugotų visas šeimas.

plačiau
 
2021-12-25 Kalėdų ryto Šventosios Mišios

Parapijos klebonas susirinkusius maldininkus kvietė meldžiantis vieniems už kitus ir savo artimuosius šiose Šventosiose Mišiose gailestingai pasimelsti ir už visą parapiją. Dėkojo visiems puošiantiems mūsų bažnyčią. Dėkojo nuolatiniams talkininkams.

plačiau
 
2021-12-24 Kalėdų nakties Šventosios Mišios

„Mažumas yra būdas, kurį Dievas pasirinko, kad pasiektų mus, paliestų mūsų širdis, išgelbėtų mus ir sugrąžintų prie to, kas svarbu“, – sakė popiežius Pranciškus Kalėdų nakties Šventosiose Mišiose. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10   11   12   13   14   15   16   20  30  sekantis  >>