į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-20 Sinodinio kelio trečiosios temos „Džiaugsmas Švęsti“ apibendrinimas

Vasario 20 dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda rinkosi kaip ir kiekvieną sekmadienį švęsti Eucharistijos. Rinkosi dėkoti Viešpačiui už vedimą Sinodo kelionėje ir posėdžiauti apibendrinant trečiąją Sinodinio kelio temą „Džiaugsmas švęsti“.

plačiau
 
2022-02-20 Septintasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

Sekmadienio homilijoje parapijos klebonas kalbėjo apie svarbą neteisti ir nesmerkti kito žmogaus. To reikia ir to žmogaus ir mūsų pačių labui. Nes greitai patys galime sulaukti nuosprendžio.

plačiau
 
2022-02-16 Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šventųjų Mišių auka už Lietuvos valstybę

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas priminė susirinkusiems į Šventąsias Mišias, kad melsimės už Mūsų Tėvynę Lietuvą, minėdami jos valstybingumo atkūrimą 1918-ųjų metų vasario 16-ąją dieną.

plačiau
 
2022-02-08 Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas visus kvietė vasario 8 d.  į  Šv. Mišias už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių parapijos klebonas kartu su maldininkais vyko į Povilo Lukšio žūties vietą Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapinėse. 

plačiau
 
2022-02-06 Trečiosios Sinodinio kelio temos „Šventimas“ pristatymas bendruomenei

Sekmadienio rytą, kai dar Sinodinio kelio moderatorių grupė šildė parapijos namus ir ruošėsi susitikimui su norinčiais kalbėtis po Šventųjų Mišių trečiąja sinodo tema „Šventimas“, - į parapijos namus atėjusi vaduojanti vargonininkė Gintarė Brazinskienė pasakė, kad priėmė sprendimą darbuotis mūsų bažnyčioje.

plačiau
 
2022-02-05 Šv. Agotos diena

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

plačiau
 
2022-02-02 Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė

Ištiestomis rankomis priimdami Jėzų priimsime kitus su pasitikėjimu ir nuolankumu. Tada konfliktai blėsta, atstumai nedalija, praeina pagunda žeisti kurio nors brolio ar sesers orumą.

plačiau
 
2022-02-01 Moderatorių posėdis, pasiruošiant pristatyti Sinodinio kelio temą „Šventimas“

Šiandienos Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvome kviečiami išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia.

plačiau
 
2022-01-30 Šventosios Mišios žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

Nors siaučianti liga praretino visų parapijų gretas, tačiau kaip ir visuomet, asmeniškai kiekvienas brangus ir laukiamas mūsų parapijoje.

plačiau
 
2022-01-30 Moderatorių posėdis, aptariant antrąją Sinodinio kelio temą „Klausytis ir kalbėti“

Sausio 30-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Sinodinio kelio moderatorės rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už kelionę kartu Sinodiniame kelyje. Dėkoti už Jo išlietą ramybę ir paguodą susiduriant su sunkumais ir iššūkiais.

plačiau
 
2022-01-29 Šventosios Mišios už Lietuvos samariečių bendruomenę

Sausio 29-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šventosios Mišios už Lietuvos samariečių bendrijos narius, savanorius ir rėmėjus, bei Anapilin iškeliavusius samariečius.

plačiau
 
2022-01-28 2019 m. Kėdainiuose archeologų aptikti palaikai palaidoti Daškonių kapinėse

Sausio 28-ąją amžino poilsio Daškonių kapinėse, kunigo Artūro Stanevičiaus palydėti, atgulė Skongalio gatvės aplinkoje 2019 metais archeologinių tyrimų metu aptikti palaikai, pranešė Kėdainių rajono savivaldybė.

plačiau
 
2022-01-23 Dievo Žodžio sekmadienis

 

Sausio 23-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę, 12 valandos Šventąsias Mišias aukodamas, parapijos klebonas kvietė visus melsti brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.

plačiau
 
2022-01-16 Antrasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

Šio sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

plačiau
 
2022-01-16 Antrosios Sinodinio kelio temos „Klausytis ir kalbėti“ pristatymas bendruomenei

Sausio 16-ąją po Šv. Mišių, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda pasipildžiusi dviem aktyviomis narėmis, kelionės planą aptarusi su parapijos klebonu, vėl leidosi į Sinodinę kelionę parapijoje, pristatant antrąją temą „Klausytis ir kalbėti“.

plačiau
 
<<  ankstesnis  9   10   11   12   13   14   15   20  30  sekantis  >>