į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-10-04 Gailestingosios meilės šventė

Popiežius Paulius II 1980 metais paskelbė šv. Pranciškų gamtos globėju. Šv. Pranciškus visus kūrinius laikė savo broliais ir seserimis globojo juos ir jais rūpinosi. Darė gailestingumo darbus. Sakė pamokslus paukščiams, kurie atskrisdavo ir nutūpdavo į jo rankas ir ant pečių.

plačiau
 
2021-09-26 107-OJI PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ IR MIGRANTŲ DIENA

Šį sekmadienį jau šimtas septintą kartą minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną.

plačiau
 
2021-09-21 Atsisveikinome su brangiu parapijiečiu Vytautu Karla

Šiandien švenčiame šventojo apaštalo evangelisto Mato šventę. Šioje šventėje per dangiškąjį šventojo Mato užtarimą meldžiamės už mūsų tikėjimo brolį Vytautą jo laidotuvių dieną.

plačiau
 
2021-09-19 Šventosios Mišios už parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę

Sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos už Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę vadovaujamą Malenijos Pivorienės.

plačiau
 
2021-09-12 Parapijos Motinos maldoje judėjimas paminėjo antrąsias gyvavimo metines

Antrąjį mėnesio sekmadienį visuomet Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje maldai išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

plačiau
 
2021-09- Kartu su Šiluvos Marija džiaugsmingai šlovinom Viešpatį

Meilė Šiluvai kasmet sklinda iš visos Kėdainių šventojo kankinio Jurgio bažnyčios bendruomenės.

plačiau
 
2021-09-05 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

Kėdainių miesto gimtadienio šventės neatsiejama dalimi tapo ir ekumeninės pamaldos už Kėdainių miestą ir jo žmones.

plačiau
 
2021-09-01 Rugsėjo 1-ąją klebonas palaimino parapijos mokyklų bendruomenes

Kasmet Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas mokslo metų pradžią vainikuoja Šventųjų Mišių auka už naujuosius mokslo metus. Tradiciškai kasmet į Šventąsias Mišias renkasi mokyklos – darželio „Obelėlė” bendruomenė vadovaujama Renatos Zigmantavičienės. Direktorė, mokytojos, tėveliai ir vaikai skaito skaitinius, ruošia ir neša atnašas, priima Komuniją Šventosiose Mišiose.

plačiau
 
2021 08 29 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

Prabėgo vasara. Mokiniai vėl renkasi į klases. Graži tradicija mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenės naujus mokslo metus pradėti Šv. Mišiomis, kuriose yra pašventinama šiųmetė duona, kaip vienos šeimos ugdančios, priimančios, tarnaujančios, besidalinančios simbolis.

plačiau
 
2021-08-27 Gandrų palydos Sirutiškyje

Į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Pastoracinės tarybos nario Kęstučio Volkaus organizuojama Gandrinių šventę Sirutiškyje, kasmet vyksta ne tik parapijos klebonas, bet ir bendruomenės nariai. Klebonas džiaugiasi, kad pats Viešpats laimina šią šventę, - po žvarbios dienos, dovanodamas gražų, šiltą, giedrą orą.

plačiau
 
2021-08-23 Prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos maldos grupių atstovai tradiciškai, rugpjūčio 23-ąją, kartu su parapijos klebonu vyksta maldai prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje. Šiais metais, kaip ir kasmet, buvo minima Baltijos kelio diena.

plačiau
 
2021-08-22 Šv. Mišių auka už Tėvynės laisvę ir kovotojus

Šį sekmadienį, kada krikščionys mini Švč. Mergelę Mariją Karalienę, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kaip ir kasmet aukojo Šventąsias Mišias už Tėvynės laisvę ir kovotojus.

plačiau
 
2021-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Parapijos maldų grupės ir caritietės jau iš anksto ruošėsi šiai garbingai iškilmei. Puošė altorių ir šoninius altorėlius, Lurdo Marijos statulą, šventorių.

plačiau
 
2021-08-02 Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

Esame dėkingi šv. Pranciškui už tai, kad šiandieną tikintieji aplankydami bažnyčią gauna visuotinius atlaidus.

plačiau
 
2021-07-25 Sekmadienio Šv. Mišiose vaikams uždėti škaplieriai ir rožynai

Liepos 25 dieną į bažnyčią rinkosi prieš mėnesį Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Pirmiausia jie ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Tai vaikai  darys kas mėnesį metus laiko: dalyvaus Šv. Mišiose, eis išpažinties, priims šventąją Komuniją. Šiandieną vaikams ypatingas sekmadienis, nes klebonas Artūras Stanevičius jiems uždės škaplierius ir rožynus palaimindamas juos ir pavesdamas Švč. Mergelės Marijos globai.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  13   14   15   16   17   18   19   20  30  sekantis  >>